Hva er en kulturmarxist?

The following two tabs change content below.
Redaktør for Ymte.no

Latest posts by Johan Slåttavik (see all)

Mange lurer kanskje på hva en kulturmarxist er. Ymte gir deg svaret på det spørsmålet her.

Den ungarske legen og sosiologen Max Nordau skrev om degenerering av kultur og filosofi som et symptom på mentalt og moralsk forfall.

Allerede i 1895 fremla Nordau en psykohistorisk analyse og teori av venstresidens revolusjoner. Denne teorien ble flere tiår etterpå videreutviklet av amerikaneren Lothrop Stoddard, som beskrev venstresidens revolusjoner som et opprør mot sivilisasjon.

Teorien legger til grunn at siviliserte verdier er en byrde for de mentalt underlegne kulturmarxistene, og at venstresiden og deres politiske korrekthet kun er rasjonalisert psykopati.

Les også: Hvorfor elske Lothrop Stoddard?

Grenser og nivåer

Nordau beskrev flere ulike former for underlegenhet blant de vi kaller kulturmarxister. Noen kulturmarxister kan til og med være nesten like intelligente som fullverdige mennesker. Men at de likevel befinner seg i en slags borderline tilstand mellom logikk og uttalt galskap. Disse utgjør den intellektuelle «eliten» blant kulturmarxister. Noe vi kan se med at de ofte inntar akademia, medier, forlag og lignende. Likevel er de ikke fullverdige intellektuelle. De mangler forståelse for moral, samt for hva som er riktig og galt.

Jan Arild Snoen er et godt eksempel på dette. Han mangler ethvert perspektiv på hva som er riktig og galt. Han forstår ikke at det er galt å sparke hensynsløst nedover i sine forsøk på å etablere seg selv med et image som en «moralsk» person. Som en «rettroende» og som «en del av massen». Dette er i seg selv personlighetstrekk som avslører psykopaten og narsissisten.

Vi kan se på eksempelet med Snoen i lys av Nordau. Hypotesen er at hvis Jan Arild Snoen var mindre intelligent enn hva han er, ville han trolig vært en vanlig kriminell som brøt seg inn i biler, ranet folk på gaten og misbrukte narkotika. Men i stedet kanaliserer han den destruktive trangen sin til destruktiv politikk og aktivisme. Nemlig venstresiden og politisk korrekthet.

Antisosiale trekk

Mangelen på forståelse for rett og galt er felles for alle moralsk degenererte. Fra de simpleste og mest uintelligente kriminelle – til de mer intelligente, som lever i en borderline tilstand av moralsk galskap. For alle disse er det viktig å tilfredsstille umiddelbare impulser og behov for anerkjennelse, stille kjedsomheten, og ikke minst personlig vinning. Da bryr de seg ikke om hvem de angriper og skader med adferden sin, ifølge Nordau. Enkelt forklart er forskjellene på Arfan Bhatti og Jan Arild Snoen hypotetisk sett bare noen få IQ-poeng. Ikke særlig mer.

Generisk personlighet

En annen ting er kulturmarxistenes generiske personlighet. Eller rettere sagt, deres mangel på personlighet. Har man møtt én så har man i praksis møtt dem alle. Blir man kjent med Jan Arild Snoen så blir man i samme slengen også kjent med figurer som Hillary Clinton, Børge Brende og Nina Hjerpset-Østlie. De har på en måte samme personlighet. En grå, kjedelig og forutsigbar karakter.

Trolig er årsaken til denne generiske personligheten nemlig forutsigbarheten i at de alltid vil opptre destruktivt. Man kan altså med sikkerhet vite at de vil gjøre de samme valgene – forutsatt at valget er å gjøre noe destruktivt i stedet for noe konstruktivt. Slik man med sikkerhet kan vite at en hund vil foretrekke å spise biff foran salat.

Akkurat denne generiske personligheten og trangen til å gjøre skade – kombinert med den manglende forståelsen for hva som er rett og galt – gjør at kulturmarxister alltid vil trekkes mot multikultur og globalisme. Fordi de vet at multikultur og globalisme er destruktivt. At det er skadelig for samfunnet, og for andre mennesker. Skadeeffekten er det som tiltrekker.

Kulturmarxisten som sådan er med andre ord dypest sett en delinkvent. En som fullstendig mangler moral og evne til ettertanke. Nettopp derfor er kulturmarxister å anse som degenererte. Som et problem for samfunnet.

Del artikkel:
  • densensurerte

    Nina Hjerpset Østlie på samme tvilsomme liste som Clinton, Brende og Snoen?

    • Kjøttleif.

      Ja, hva i all verden har hun å gjøre på denne listen?? -For øvrig grei artikkel.