Idéhistorie

The following two tabs change content below.

Geir-Are Valle

Skribent og systemforvikler.

Latest posts by Geir-Are Valle (see all)

Det kan være betimelig (rettidig) å diskutere litt idehistorie og hva
jeg selv ser på som fornuftig.

Det finnes mange tenkere der ute, svært mange med en ide om hvordan
samspillet mellom mennesker skal organiseres. Kanskje er jeg en av dem,
kanskje er jeg bare overflatisk og pragmatisk, og helt sikkert har jeg
ikke lest så mye fra andre tenkere som jeg burde.

Fordi vi snakker politikk, manifester, valgprogrammer osv, så må noe
konkretiseres. Her er jeg opptatt av enkelthet. En hver ide som ikke kan
beskrives kort på 10 – 12 sekunder er ikke genuin klar og tydelig. Hvis
den ikke umiddelbart treffer noens nerve. Uten den umiddelbar
gjenkjennbarheten så er det ikke annet en manipulasjoner.

Her ser jeg to hovedsyn på mennesker:

1. Mennesket som egoistiske og uten vilje til å dele med andre.
2. Mennesket som raust og uegennyttig deler med andre.

Hovedtankene om mennesket er at det er uansvarlig og må reguleres, eller
at det er ledet av  moral og etikk som hindrer det i å begå overgrep mot
andre.

Det er naturlig å trekke en høyre/venstre akse i politikken, hvor sterke
reguleringer ligger til venstre og mindre reguleringer går mot høyre.
Her kommer fascisme som, ut fra det jeg har absorbert, på ytre
venstresiden. Ideen fremstår for meg som en tanke om at noen er bedre i
stand til å lede andre fordi de har en høyere moral og etikk.

Altså at mennesket har egoistiske behov som må reguleres av en stat som
styres av moralske høyverdige. Alt fra næringsliv, skole og media skal
staten ha kontroll på, fordi menneskene ikke vil ta vare på hverandre på
en rettferdig måte uten.

Mennesket er raust og uegennyttig. I alle settinger jeg har opplevd det
er det slik, men i trusler mot egen eiendom (ikke bare fysiske men også
mentale), så blir det vondt og ufornuftig.

Det naturlige mennesket ønsker først å beskytte seg selv og flokken sin,
deretter ser det til andre som kan ha noe å tilføre for å øke livsevnen,
men det er ikke gjerrig og det har barmhjertighet og raushet til å dele,
inntil det misbrukes, eller det møter noe som utfordrer dets eksisens
mv.

Jeg er nok langt til høyre ideologisk da jeg tror på menneskets etikk og
moral og ikke så mye på reguleringer. De retter ikke folk seg etter
uansett. Menneskets i dets naturlige væremåte er jeg opptatt av.

Her kommer nok loven som jeg tidligere har sett på som en begrensing
inn. Den tror jeg blir viktigere fremover å handheve. Det er gjennom den
vi må konfronteres når vi gjør noe galt, og der er det en får folk til å
innse hva de kan og ikke kan gjøre mot hverandre.

Del artikkel:
 • Geir- Are Valle

  Det kan godt hende det Audhild uten at jeg kan huske hvor jeg har det fra.

  • Geir- Are Valle

   Det jeg skriver er om er noe som gjelder for et hvert konsept med nye ideer vil jeg tro, det må kunne forklares kortfattet. Du snakker kanskje om noe annet, som jeg ikke er så sikker på at jeg liker. Tror nok du er på let etter noe som ikke er bra hverken for deg eller andre rundt deg. Det er bare en tanke som slår meg ut fra hva du skrive innimellom alle disse videoer. Du forstår at de irriterer? Videoene altså?

   • Geir- Are Valle

    Du ser for deg en leder som skal komme med ideer som oppfyller ditt plagete sinn. Som med ild og voldsomme orgasmer skal oppløfte deg til din rettmessige plass i blant Guds utvalgte. Som skal få folk til å dø for seg og så videre. Dramatiske greier med andre ord. Til dette har jeg nytt å fortelle deg Audhild. Han kommer ikke, fordi han finnes ikke. Med tåkeprat og fantasier prøver du på å finne lettkjøpte offer for dine tåpeligheter. De finnes ikke lenger. Ingen som du vil få makt over finnes lenger Audhild. Erkjenn din synd, Audhild. Så du kan gå videre. Du kan ikke behandle folk slik du har gjort. Slik er det bare!

    • Geir- Are Valle

     At du er så koko som du prøver gi inntrykk av har jeg ikke noen tro på, hvor dum tro du folk er egentlig? Kanskje du skal fortelle oss hva som er din egentlige agenda? Gir du deg ut for å være Audhild Østgård?

     Er du Audhild Østgård, så er nok litt spesiell og tåler kritikk dårlig, samtidig som du finner fornøyelse av å plage andre uten at noen har plaget deg så da jeg vet ikke hva jeg skal mene om deg,

     Du får nå bare holde på med ditt!

  • Utboks

   Du synes å være opptatt av at folk skal være fri til å tenke selv….sier du ja, men bare sier. Flere steder angriper du jo folks meninger og mobber i tillegg. Jeg forstår det slik at i Audhilds hode, så er det kun hun som er opphøyd og har svarene…på alt ! I det samfunnet vi andre lever i, så har vi noen begrep på dette. Jeg avslutter uten å si med rene ord hva jeg tror. Jeg velger «vær varsom» av medmenneskelighet. Noe alle bør, du også.