I løpet av de siste dagene har det stormet mot Ymte.no på grunn av to satiriske artikler som gjør narr av en profilert kommunist. Satiren har ikke bare truffet blink, men den har greid å røyke ut det mest betenkelige av figurer og holdninger.

Vi som driver redaksjonen til Ymte.no har med andre ord all grunn til å være fornøyde med resultatet.

Her skal vi se på noen skjermdumper av hvordan lemen-venstre reagerer på helt lovlig satire og uskyldig rompehumor:

Først ut kommer Øystein Gudim. En mann som driver en beskjeftigelse som kalles Adopsjonsforum. Et forum for hvite menn som av en eller annen grunn vil importere seg barn fra den tredje verden. Fortrinnsvis fra Øst-Asia. Gudim hevder at jeg angivelig er for syk til å straffes og for frisk til å bli tvangsinnlagt. Naturligvis uten verken kilder eller dokumentasjon på denne påstanden.

Den eneste «dokumentasjonen» de har er løgner fra Øivind Bergh. En mann som er godt kjent av politiet i Bergen for vold og løgner.

En gang kastet Bergh kokende kaffe i ansiktet på en miljøforkjemper under et intervju med TV2.

Les også: Her kaster forskeren varm kaffe på Kurt Oddekalv

Men politiet henla saken, trolig fordi Øivind Bergh er utilregnelig. Nå projiserer Bergh dette over på andre.

Øivind Bergh har tidligere saksøkt og anmeldt en rekke mennesker, fordi de har tatt til orde mot løgnene og truslene han kommer med. Blant annet har Bergh drevet hatprat og seksuell trakassering rettet mot en yngre kvinne som er aktiv i FrP.

Les også: Hatprat og seksuell trakassering fra kjent norsk forsker

Videre har Havforskningsinstituttet i Bergen, som er Berghs arbeidsgiver, uttrykt sin bekymring over Berghs adferd. En norsk mann som gjennom flere år var ett av Berghs ofre, tok en dag kontakt med Berghs arbeidsgiver for å høre hvordan de forholdt seg til saken.

I samtalen kommer det frem at Berghs arbeidsgiver har måttet inngå avtaler med Bergh om at han skal oppføre seg som folk i arbeidstiden.

Samtalen mellom mannen og Berghs arbeidsgiver ble offentliggjort på YouTube, og kan høres i sin helhet nedenfor.

Helt i harnisk

Som andreplass kommer Elin Hege Lona, som hevder at jeg angivelig skal ha oppsøkt folk hjemme, og at jeg ikke er riktig god. Hvem jeg angivelig skal ha oppsøkt hjemme kommer ikke frem. Videre dokumentasjon på påstandene mangler også her.

Elin Hege Lona er også bosatt i Bergen.

UDOKUMENTERTE PÅSTANDER: Lemen-venstre bruker løgn og svertekampanjer når de blir desperate. Her ser vi et eksempel på hvilke løgner de sprer om folk de utpeker som målskiver.

Når folk spør etter konkret dokumentasjon på påstandene de kommer med, kan de merkelig nok aldri gjøre rede for dette.

Eksempelvis kan de aldri gjøre rede for hvordan de angivelig skal ha fått tak i medisinske opplysninger, som i alle tilfeller ville vært taushetsbelagte dersom de var sanne. De kan heller aldri gjøre rede for hvem som skal ha blitt oppsøkt og lignende, samt når og hvor dette skal ha skjedd.

Tilfeldig? Neppe. Det er slik løgnere alltid har vært. De kan aldri gjøre rede for løgnhistoriene de dikter opp. Slik er løgnens natur.

Profilert advokat kaster seg på løgnhetsen

Jon Wessel-Aas, en advokat med møterett for høysterett, tar ikke fem øre for å støtte opp under rettsstridige påstander om meg eller andre han misliker.

Løgnene er grove. Beskyldningene er horrible. Når uskyldig satire og rompehumor blir møtt med slik adferd vet man at de mener alvor.

Grove ærekrenkelser har blitt en del av deres arsenal mot enkeltmennesker som de mener står i veien for ideologien deres.

Dette gjør de samtidig som de godhetsposerer på nett og i medier. Hvor de gir inntrykk av at de vil forsvare de svake mot overgrep. Hjelpe de stakkars islamistene. Stoppe de slemme nordmennene, som ikke vil se sine døtre bli overfalt og gruppevoldtatt av villmenn fra den tredje verden.

De kaller seg antirasister.

Les også: Tok livet sitt fire uker etter voldtekt

Sannheten er at disse figurene er de virkelige monstrene i vårt samfunn.

Ymte.no har nå greid å røyke dem frem i offentligheten, slik at verden kan se dem for hva de er. Løgnere og psykopatiske monstre gjemt bak en maske av toleranse, multikultur, demokrati og antirasisme.

Her ser vi dem.

Følg Ymte.no

1 kommentar

Comments are closed.