NRK-journalist Trygve Strand Joakimsen dømt for voldtekt

The following two tabs change content below.
Redaktør for Ymte.no

Latest posts by Johan Slåttavik (see all)

Trygve Strand Joakimsen er i Nordmøre tingrett dømt til fengsel i fire år og tre måneder for å ha voldtatt en kvinnelig journalist mens hun sov. I tillegg er Joakimsen dømt til å betale fornærmede 150 000 kroner i oppreisningserstatning. 

Ifølge rettsavgjørelsen jobber domfelte som journalist for NRK i Trondheim. Før han begynte jobben i NRK jobbet han for avisen Tidens Krav i Kristiansund.

Voldtekten som domfelte er dømt for fant sted i Kristiansund 11. desember 2016.

I tillegg er NRK-journalisten dømt for å ha fremsatt trusler mot offeret. I den hensikt å slippe unna med voldtekten han er dømt for.

Saken innkom retten 8. mai 2017. Hovedforhandlingen ble avholdt den 23. og 24. oktober 2017. Domfelte møtte og erkjente seg ikke skyldig.

Dommen ble anket på stedet, og er ikke rettskraftig.

Domfelte Trygve Strand Johansen ble innkalt til fremmøteforkynning av dommen på Trondheim politistasjon, fredag 27. oktober 2017.

Les også: Hvorfor Ymte identifiserer NRK-journalist Trygve Strand Joakimsen

Mye alkohol

Kvelden 11. desember 2016 var den fornærmede kvinnen på fest i Kristiansund. Først privat vorspiel, og deretter ut på byen.

På vorspielet drakk den fornærmede kvinnen ifølge dommen en helflaske rødvin, noen bokser cider, og enda mer rødvin. Ute på byen drakk den fornærmede kvinnen flere drinker, noen øl, og shottet tequila på et utested før hun traff domfelte.

Ifølge dommen var den fornærmede kvinnen full, og måtte ha hjelp til å gå da hun og vennene forlot utestedet klokken to på natten.

Kvinnen greide ikke stå oppreist

Etter utestedene stengte gikk domfelte, fornærmede og noen flere til drosjeholdeplassen ved Kongens Plass i Kristiansund. Fornærmede var ustø. Domfelte og en venn måtte støtte fornærmede på vei til drosjeholdeplassen. Mens de sto og ventet på drosjen ramlet fornærmede i bakken.

Ifølge vitneforklaringen til drosjesjåføren kastet den fornærmede kvinnen opp, ut av bilvinduet på drosjen. Det kom oppkast på utsiden av bilen.

Fremme på adressen hvor nachspielet skulle være gikk domfelte og vennen hans ut av drosjen. Fornærmede var ifølge dommen forvirret og søvnig. Domfelte og vennen måtte fortelle fornærmede at de hadde kommet frem. Kameraten til domfelte ønsket at drosjesjåføren skulle kjøre fornærmede hjem. Da drosjesjåføren så at kvinnen hadde kastet opp, nektet han å ta henne med seg(!).

Domfelte og kameraten geleidet så fornærmede inn i huset. De måtte gå på hver sin side av henne for å støtte henne på vei inn i huset hvor nachspielet skulle finne sted.

Den fornærmede kvinnen gikk på toalettet. Da hun var ferdig måtte domfelte og kameraten hjelpe henne inn på et soverom i underetasjen, hvor de la henne på en seng med klærne på. Vennen til domfelte hentet en bøtte som han satte ved siden av sengen dersom fornærmede måtte kaste opp. Han hentet også en vannflaske til henne.

Voldtekten

Etter å ha fått lagt fornærmede i sengen gikk domfelte og kameraten opp og drakk hvitvin sammen med to andre. Etter ca 15-30 minutter gikk domfelte ned på soverommet hvor fornærmede lå bevisstløs. De andre gjestene forlot nachspielet like etterpå.

Domfelte la seg i sengen hvor fornærmede lå. Der voldtok han henne.

Ifølge dommen våknet den fornærmede kvinnen i sengen morgenen etter. Hun var da helt naken. Domfelte lå ved siden av henne og tok henne på det ene brystet. Kvinnen visste ikke hvor hun var. Hun kjente i underlivet at noe hadde skjedd mens hun sov. Hun sto opp, tok på seg trusa. Gikk så inn på badet og ringte kjæresten sin.

Fornærmede fortalte kjæresten sin på telefon at hun hadde våknet opp i et fremmed hus med en fremmed mann, og at noe hadde skjedd. Kjæresten til fornærmede ba om at hun måtte oppsøke voldtektsmottaket på sykehuset straks.

Biologiske bevis

Fornærmede kontaktet så en venn for å hente seg, og kjøre seg ned til voldtektsmottaket på sykehuset – for å undersøke om hun hadde blitt neddopet. Hun fortalte deretter til domfelte at noen kom for å hente henne. Domfelte spurte om å få sitte på inn til byen(!). Fornærmede sa at han ikke fikk det.

På vei til sykehuset var den fornærmede kvinnen dårlig. Sjåføren måtte stanse flere ganger fordi den fornærmede kvinnen kastet opp. På voldtektsmottaket ble det tatt blodprøver og annet. Blodprøve fra fornærmede klokken 13.17 dagen etterpå viste en alkoholpåvirkning på 0,66 promille.

Det biologiske materialet fra undersøkelsen ble undersøkt av Oslo universitetssykehus. I rapporten av 6. april 2017 er det konkludert med at domfeltes DNA-profil ble funnet på kroppen til fornærmede, på en måte som viser at hun har blitt voldtatt.

Handlet forsettelig

Ifølge dommen handlet domfelte forsettelig. Han visste at fornærmede ikke hadde gitt samtykke til seksuell omgang. Han visste også at fornærmede ikke var i stand til å motsette seg voldtekten på grunn av bevisstløshet.

Retten har ved bevisvurderingen lagt vekt på vitneforklaringene, blodprøveanalyse og analyse av biologiske spor. Fornærmede blir beskrevet som å ha vært ute av stand til å ta vare på seg selv den kvelden.

Den fornærmede kvinnen har forklart at hun kan huske at hun satt rundt et bord på et serveringssted i Kristiansund. Hun kan ikke huske hvem hun satt sammen med. Det neste hun husker er at hun våknet naken i en seng med tiltalte ved siden av seg.

Domfelte forklarte i retten at fornærmede forsøkte å kysse ham i drosjen, og at han fikk oppgulp på jakken sin. Domfelte forklarte også at fornærmede tok initiativ til seksuell omgang på soverommet.

Retten trodde ikke på tiltaltes forklaring. Retten mener at domfeltes beskrivelse av fornærmedes deltakelse og initiativ til den seksuelle akten fremstår som helt usannsynlig, sett i lys av hennes tilstand om lag 30 minutter tidligere.

Trusler

Natt til 1. januar 2017 i Kristiansund sendte domfelte Trygve Strand Joakimsen en melding til den fornærmede kvinnen, med bakgrunn i at hun hadde forklart seg til politiet som fornærmed i straffesaken der han nå er dømt for voldtekt. I meldingen skrev han blant annet at han ville gå til rettslig motangrep, og derunder kreve erstatning dersom han ikke ble renvasket. Samt at hun følgelig måtte være klar over at det kunne bli runder i retten.

Fornærmede syntes meldingen var ubehagelig.

«Retten finner at snapchat-meldingen var en rettsstridig adferd. Det å tilkjennegi at en vil gå til rettslig motangrep og at det kan bli runde(r) i retten, ligger nært opp til en trussel om å påføre noen et psykisk onde», heter det i dommen.

Tidligere tilnærmelser

Domfelte hadde i en periode i forkant av voldtekten sendt den fornærmede kvinnen seksuelle meldinger via mobiltelefon. Etter en kveld på byen i oktober 2016 møttes domfelte og fornærmede på et serveringssted i Kristiansund.

Etter å ha fått øl helt over seg av fornærmedes venninne (!), dro domfelte hjem til seg selv. Han sendte senere på kvelden en melding til fornærmede hvor han sa han hadde dusjet og at han hadde nyoppredd seng for henne.

Ved en annen anledning skrev domfelte en melding hvor han kommenterte at fornærmede hadde en pen rumpe.

Del artikkel:
 • Per Sigvald Johansen

  Bra slikt kommer for en dag!

 • Det er bra at det er åpenhet rundt straffesaker som dette, spesielt når det dreier seg om offentlige personer. Jeg kjenner ikke Trygve Strand Joakimsen, men kan det hende at hans versjon stemmer? Har du tatt kontakt med Joakimsen for å høre hans versjon? Kan det være at denne damen angret på at hun hadde hatt sex og anmeldte for å dekke over at hun ikke hadde vist god dømmekraft?

  • Geir- Are Valle

   Syns du det høres sannsynlig ut ut fra det vi får vite om saken at hun ville dratt til voldtektsmottaket straks hun våknet om dette var noe hun var med på frivillig?

   Hun var døddrukken og hadde lagt seg og ingen andre har sett hun tok initiativ til noe som helst

   Hele saken bærer preg av en gribb som finner et lett bytte og forsyner seg av det.

   Når domfelte forsøker å true vedkommende til å trekke anmeldelsen så har vel domstolen konkludert med at påtalemakten krav om straff er berettiget.

   Vi får stole på at det med dømmekraft er vudert.

   • Generelt sett tror jeg det er mange menn som blir uskyldig dømt i slike saker. Når jenta er for full til å huske noe, kan det heller ikke utelukkes at hun også ville ha seksuell kontakt. Hvis derimot det hadde vært bevist at hun hadde blitt dopet ned med hensikt å oppnå sex, er det noe annet. Det kan jeg imidlertid ikke se går frem av dommen. Det er intet av det jeg leser som tyder på at jenta har blitt utsatt for noen form for vold.

    • Geir- Are Valle

     Seks med et menneske som ikke er i standt til motsette seg det, som har kastet opp, og så videre, samt hendelsforløpet forøvrig er straffbart. Vanlig fornuftig folkeskikk er at en ikke utnytter et verstadig beruset menneske til egene behov. Saken blir vel anket og videre saksgang kan påregnet, men så lenge så har vel bare Johan fulgt god journlistikk slik jeg ser det. Mannen kan da komme med tilsvar for sin versjon Ser ikke ut som han har noe ønske om det, men heller forsøker å bruke maktmiddler han mener han rår over som journalist og innenfor makta i pressen. Som bekrefter hva vi har med å gjøre. En som ikke tar ansvar og undskylder og sier han angrer. Det er det jeg oppserverer.

    • PetterF

     Generelt så går vel minst 1000 menn fri for hver som blir uskyldig dømt.

    • John Magne Trane

     En voldtekt er vel vold?

     Eller kanskje du mente «noen annen form for vold»

    • Olga Helgersen

     Man blir redd av å lese kommentarer som din…fyttih..Det er vold å putte penis i åpninger på et menneske som ikke samtykker. Der, nå lærte du noe du ikke fikk med deg på veien hjemmefra. 🙁

     • Kjære deg Olga, hvis offeret hadde blitt dopet med hensikt å gjennomføre samleie, hadde dette selvfølgelig vært et overgrep. Det kan jeg ikke se er tilfelle i denne saken. Det ser ut til at hun frivillig har drukket seg overstadig beruset slik at hun ikke hadde kontroll på egne handlinger. Hvis det stemmer at kvinnen var bevisstløs, hadde dette vært et overgrep, men skal vi legge Joakimsens forklaring til grunn, var dette ønsket seksuelt samkvem fra kvinnen. Og siden hun har vært så full at hun ikke husker hva som har skjedd, er hun ikke et troverdig vitne i denne saken.

     • Johan Slåttavik

      For å si det slik så kommer det frem en del andre ting også i dommen som understøtter at kvinnen var helt ute av stand til å ta vare på seg selv da hun ble «tilnærmet av norske medier». Ting som kanskje ikke er særlig hensynsfullt å omtale i en slik artikkel, med tanke på offeret.

     • Johan Slåttavik

      Videre kommer det frem i dommen at offeret hadde 0,66 promille på voldtektsmottaket dagen etter. Samt at hun kastet opp flere ganger på vei dit.

      At hun ikke greide å gå selv en halv time før den seksuelle hendelsen skjedde, viser også at hun var fullstendig overstadig beruset.

      Overstadig berusede mennesker har ikke samtykkekompetanse til noe som helst.

     • Geir- Are Valle

      Jeg skjønner hva du mener, for selvforskyldt rus frikjenner ikke for straff, men rus gjør ikke et vitne fullstendig upålitelig heller. Hun husker jo ikke overgrepet og sier bare at hun følte at noe hadde skjedd når hun våkner.

      Det er offerets beruselse som brukes for å unndra seg straff og løfter om langvarig bråk som er verd å merke seg fra den nå dømte. Og noen forhold til.

      Det er ingen som bekrefter at offeret har tatt initiativ overfor overgriper. Vi vet at mannen gikk inn på et soverom når andre forlater festen hvor han vet det ligger en døddrukken kvinne(bevisstløs).

      Vel, det er bare en som har fasiten her. Skal vi tro han? Retten har kun sett på det objektive ser det ut som. Noe den skal!

    • Jon Smith

     Ekte mannfolk rører ikke sanseløse fulle jenter. De sørger for å få disse trygt hjem. Enhver som seksuelt misbruker en som er så full at hun ikke husker neste dag, er overgriper.

     Dette er nomal folkeskikk. For ett fokvaklet kvinnesyn som Kahrs har.

     • Johan Slåttavik

      Ekstra imponerende er det når folk som ikke vet hva de snakker om begynner å belære meg om presseetikk og tilsvar. Særlig når alt de sier er i strid med hva som står i lærebøkene mine, samt fra det jeg lærte på høyskolen.

     • Jon Smith

      Motbydelig menneskesyn og det som gjør det illuktende at Kahrs kaller seg personlig kristen.
      Som om «personlig» gjør det mer hellig.

     • Johan Slåttavik

      Personlig kristen er vel mer en talemåte. En noe uheldig sådan, hvis man tar misjonsbefalingen med i regnestykket. Men folk må få kalle seg hva de vil. Her hos Ymte er dørene åpne for den som vil skrive.

      Nytt av uken er at vi nå avleverer innhold til tjenesten Retriever. Sammen med andre godkjente norske medier. Så det som blir publisert her er lagret for evigheten.

     • Jon Smith

      Interessant nok skriver Kahrs at hun var overstadig beruset. Derved sårbar for overgrep og pr.definisjon juridisk voldtekt. Dette er en god dom. Den bør etterleves av alle menn. Sørg for at overstadig berusede, også menn, kommer trygt hjem.

     • Jon Smith

      Vel,
      Kristen innebærer dyder som du skal leve opp til. Sex utenom ekteskapet er synd. Seksuell omgang med personer som ikke kan gjøre rede for seg er vel da en synd. Særlig når man ikke er gift med personen?

      Jeg finner disse utsagnene til Kahrs svært forkvaklede og sterkt ubehagelig å lese.

     • Geir- Are Valle

      Nå er det å bryte ekteskapet, eller begjære sin nestes hustru, hans hus og eiendom som er syndig og ikke sex før ekteskapet så vidt jeg vet!

      Det er bare prestejævler som Paulus og nyere som har brukt dette som sosial kontroll og det er ikke så viktig syns nå jeg.

      Hva slags kvinnesyn Kahrs har gjennstår å se, jeg tror han kanskje bare forsøker å komme med motforestillinger og ikke helt ser sakens fakta.

     • Mannen bak den falske profilen Jon Smith er svindleren Kim Steinar Kjærner-Strømberg. Det er ikke aktuelt å gå inn i noen polemikk eller diskusjon med denne mannen.

  • John Magne Trane

   Strand Joakimsen er nok mest lokal. Her har man visst et halvt dusin av sendingene hans: https://radio.nrk.no/sok?q=Trygve%20Strand%20Joakimsen&filter=rettigheter

 • lovåundre

  Den dagen du Johan Slåttavik begår en kriminell handling som du skikkelig skammer deg over, regner jeg med at du selv tar kontakt med media for at dem kan sette deg i offentlig gapestokk…

  • Johan Slåttavik

   Den dagen kommer ikke. Jeg har ingen planer om å gjøre noe som helst ulovlig noen gang. Fordi jeg vet at manges øyne følger med på nettopp det. Hvis jeg så mye som kjører på rødt lys vil det trolig bli ekstra nyhetssending bare for det. Så hissige er faktisk de venstrevridde på meg.

 • John Magne Trane

  Når jeg tenker på Nrk, tenker jeg på «Sigøynermor-saken». Hvor en hel redaksjon gikk sammen og laug om hvorfor en sigøyner var i fengsel, for å kunne spinne sitt mantra om at Norge var så rassistisk mot den stakkars kvinnen.

  Det hun var fengslet for, var å leie ut sin 12-årige datter til menn som betalte moren penger.

  Alt pakket i Nrk visste dette, men valgte heller å lyge.

  Kun en av de i redaksjonen ble «dømt». Han ble altså flyttet til en annen redaksjon hvor han så lagde en veritabel rekrutteringsvideo for «Syria-krigerne». Altså de gale, religiøse morderne og voldtektsforbryterne i ISIS.

  Men dere, husker dere hvor ille det er hvis noen som tilhører feil side av politikken, trykker på feil liker-knapp? Da er de presstituerte på banen da.

 • Willy Wiksaas

  Alltid trist med voldtekter – uansett hvor de måtte forekomme – men NRK bør feie for egen dør…det virker noe skinnhellig det hele …