Se fellene norske spesialstyrker lærer å lage

The following two tabs change content below.
Redaktør for Ymte.no

Latest posts by Johan Slåttavik (see all)

Ymte har fått tak i noen gamle dokumenter med oppskrifter for å lage oppfinnsomme feller til bruk i krig. Dokumenter som norske spesialsoldater trolig fikk av forsvaret en gang i tiden.

Mange av Ymtes lesere har nok sett TV-serien MacGyver, hvor den amerikanske helten lager de utroligste konstruksjoner med helt vanlige gjenstander. Få vet kanskje at den samme oppfinnsomheten er å finne i det som skal være instruksjoner til norske spesialstyrker.

Her vil du får se det som trolig er et stykke norsk militærhistorie.

Ymtes dokument-leser er i vinduet nedenfor. For å bla i sidene trykker du bare på vinduet og på pilknappene.

Norwegian Special Forces Boobytrap Handbook (Norwegian, Illustrated)

Del artikkel:
  • Per Sigvald Johansen

    Mang av disse fellene er jo livsfarlige for den som setter de opp også!