Her finnes en enkel forklaring på det politiske systemet i Norge. Vi har en høyre-, venstreside og noen i midten av de politiske partier. Høyresiden ønsket minst mulig statlige reguleringer, og de til venstre strengere reguleringer, mens de i midten ønsket noen reguleringer, men ikke på alt.

Forklart enkelt og greit for et barn som vokste opp i sosialdemokratiet på 70 tallet. De som var på høyresiden var partier som Anders Langes parti for sterkt reduksjon av skatter og avgifter, og partiet Høyre selvsagt.

Høyrepolitikk var noe svineri. Partiene KrF, Bondepartiet og Venstre kunne gå an da de gikk med på at folk måtte betale noen skatter og avgifter, i alle fall mer en de på ytterste høyre ville. Partiet til Anders Lange ble til Fremskrittspartiet og av en eller annen grunn så er dette vanskelig å forstå selv for de godt voksne i dag hva høyreekstrem politikk egentlig er.  

Nazisme og fascisme

Massemedia og folk flest kaller disse ideologier hvor statlig kontroll på næringsliv og skole, hvem som får ha barn med hvem, og hvem som har livets rett for høyreekstrem ideologi. Lederen er en gud som ikke kan kritiseres.

Skole, eiendom og folk er alle eid av staten. Massemedia kontrolleres for uønskede meninger. Sensur sees på som en nødvendighet for å ivareta samfunnets interesser.

Sosialisme

For å få folk til å tenke rett og mene de rette tingene så snakker noen sammen. Ungdommen skoleres i leire om somrene for å kunne si de rette ordene. Ordene fra de som har snakket sammen.

Sosialistene vil skape et rettferdig samfunn med å fordele godene.

De har ikke noe mer høyverdig mål en nazistene og fascistene. For de vil også fordele godene til de som styrer. Alt er til det beste for fellesskapet (samfunnet) som skal fore eliten.

Nye Høyre

Høyreekstreme skal være mer opptatt av å ta vare på flokken sin, skape en nasjonal identitet og å la loven styre i forhold mellom mennesker. I dag styrer loven mange ganger bare for de etablerte som slikker ræva på hverandre.

Vi trenger en opposisjon som er tydelig på at vi ikke er slaver, men mennesker som vil bestemme over oss selv og har rett på vår arv. At vi ikke finner oss i at den deles ut til folk som ikke har krav på den.

Følg Ymte.no