Årsaken til at mannen satt fengslet for lenge i britisk fengsel er at Guinea ikke ville utstede reisepapirer til mannen, slik at Storbritannia kunne deportere ham tilbake til hvor han kom fra.

Aliou Bah, som mannen heter, ble fengslet for alvorlige seksualforbrytelser. Blant annet skal han ha forgrepet seg på en 16-årig jente, melder The Sun.

Dommeren beklager

The Sun skriver at dommer Nicholas Madge bestemte at at mannen nå skal få utbetalt en formue, fra folks skattepenger, for å kompensere for den ekstra tiden i fengsel.

Dommeren Nicholas Madge har ifølge The Sun innrømt at folk gjerne vil mene at de traumatiserte ofrene til Aliouh Bah vil fortjene pengene i stedet for ham.

Likevel har dommeren måttet forholde seg til sine forpliktelser om at ingen skal være fengslet uten dom.

Ifølge The Sun ble den sentrale distriktsdomstolen i London fortalt at Aliou Bah aldri skulle vært holdt fengslet ut over den dommen han allerede var idømt. I tillegg var det ingen forhåpninger om å få deportert ham tilbake til Guniea så lenge myndighetene i Guniea nektet å utstede reisedokumenter.

The Sun opplyser videre at Aliou Bah kom til Storbritannia i 2007, i følge med faren sin, som var flyktning.

Flere seksuelle overgrep

Aliou Bah ble opprinnelig dømt for overfall og seksuelle overgrep mot en 16-åring i februar 2011. Han sonet da 18 måneder i fengsel, men ble pågrepet igjen og dømt for et annet overfall i 2014. For det andre overfallet ble han dømt til fengsel i to år.

Ifølge The Sun skal Aliou Bah ha vært fengslet uten dom i 14 måneder mellom januar 2012 og mars 2013, i påvente av deportasjon. Samt igjen mellom oktober 2014 og juni 2015.

Umulig å returnere

The Sun skriver at myndighetene i Guinea kan være vanskelige å ha med å gjøre når det gjelder saker om tvangsretur.

Avisen skriver:

Given his refugee status and the attitude of the Guinea Embassy, there was never any prospect of him being thrown out of the country, Judge Madge said.

The Sun skriver videre at myndighetene i Guinea konsekvent har nektet å utstede reisedokumenter til noen som ikke vil returnere til landet frivillig.

Siden Aliou Bah ikke ville reise frivillig tilbake til Guinea ble det derfor umulig for britiske myndigheter å gjennomføre tvangsretur.

The Sun opplyser at det ifølge dommeren i saken så har ikke noen greid å gjennomføre slike tvangsreturer til Guinea siden 2006. Nettopp på grunn av hvordan myndighetene i Guinea forholder seg til slike saker, og viser seg lite samarbeidsvillige.

Følg Ymte.no