Advokat Christian Wiig i Trondheim er i Sør-Trøndelag tingrett frifunnet for anklager om ordensforstyrrelse. Hendelsen som Wiig var tiltalt for fant sted på akuttmottaket ved St. Olavs hospital i fjor høst. 

Retten har i sin avgjørelse lagt vekt på at Wiig trolig hadde fått en hjernerystelse før han kom til akuttmottaket. Videre har en rekke ekspertvitner forklart seg i saken, blant annet psykiater Michael Setsaas og Wiigs fastlege Peter Setsaas.

Les også: Advokat tiltalt for ordensforstyrrelse

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter la ned påstand om at Wiig måtte betale 9 600 kroner i bot, samt 12 000 kroner i saksomostninger. Wiig ble frifunnet for dette og slipper å betale noe.

Til tross for at statsadvokaten ikke er enig i rettsavgjørelsen er det ikke sikkert at de velger å anke saken. Dette på fordi statsadvokaten mener det får være grenser for hvor mye ressurser som skal brukes på en slik sak.

Hvorvidt saken ankes blir opp til førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes i ved Trøndelag statsadvokatembeter å avgjøre.

Følg Ymte.no