Afrikaner dømt til fengsel for å ha ranet pizzarestaurant med pistol

ILLUSTRASJON: Johan Slåttavik/Ymte.no

En mann av afrikansk opprinnelse er i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år for å ha ranet en pizzarestaurant i Oslo med pistol den 3. september i fjor. Tingretten opplyser at mannen er 30 år gammel, og at han er svensk statsborger.

Ifølge rettsavgjørelsen har den domfelte mannen opplyst å ha hattopphold i Nederland siden 2016. Han har videre opplyst at han har kone og barn i Storbritannia, og at han anser Sverige som «hjemme».

Søndag 3. september 2017 omtrent klokken 22.20 i Oslo skal mannen ha ranet pizzarestauranten i Oslo med en startpistol. Under ranet hadde han en finlandshette over hodet.

Under ranet truet han til seg penger med å holde fast en kvinnelig ansatt og trykke pistolen mot tinningen hennes, mens han ropte «open the safe». Han stjal deretter rundt 2 500 kroner i kontanter.

I tillegg til ranet av restauranten er mannen dømt for ulovlig befatning med skytevåpen. Grunnlaget for dette er at mannen den 7. september i fjor ble tatt med en pistol av typen Remington Rand i kaliber .45, uten magasin.

Domfelt i Storbritannia

Mannen er ifølge tingretten ikke tidligere domfelt i Norge, men er domfelt i Sverige og i Storbritannia for mindre kriminalitet.

Tingretten skriver at det er skjerpende at tiltalte er domfelt for vinningskriminalitet tidligere, selv om han ikke er domfelt i Norge.

Videre anser retten det som straffskjerpende at tiltalte kom til Norge i den hensikt å utføre kriminalitet, selv om han nok ikke kom for å utføre de straffbare handlingene han endte opp med å utføre.

I tillegg til å bli idømt ett år fengsel for ranet, ble mannen dømt til å betale 30 000 kroner i erstatning til kvinnen han truet med pistolen og 15 000 kroner til restaurantens innehaver.

Mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten.

Følg Ymte.no