Aksjonsgruppe *for* innavl opprettet i Norge

Innavl og incest som følge av inngifte kan føre til mye rart. ILLUSTRASJON: Wikimedia Commons.

En aksjonsgruppe er opprettet på Østlandet for å markere sin støtte til innavl og incest i Norge. Gruppa kaller seg Aksjonsgruppa for felles plattform mot forbud av søskenbarn ekteskap (sic).

Aksjonsgruppens mål er å kjempe mot et eventuelt forbud mot søskenbarnekteskap i Norge. De mener at innavl og incest er en menneskerett.

Bak aksjonsgruppa står en gruppe som kaller seg Norsk Innvandrerforum.

I et brev adressert til samtlige partier på Stortinget skriver aksjonsgruppa følgende:

Hei. Vi og flere andre organisasjoner er bekymret for et evt forbud mot ekteskap mellom søskenbarn. Det bør informeres bedre om mulige ulemper med slike ekteskap. Videre er det behov for dialog med innvandrermiljøer om dette. Vi er mot et forbud da det vil bl.a. begrense individets rett til å bestemme selv. Viser til vedlegg. Vennligst ta kontakt detsom det er behov for mer informasjon (sic).

Videre skriver aksjonsgruppa følgende i vedlegget til forsendelsen de sendte til Stortinget.

Vi ønsker med dette å uttrykke vår bekymring over enkelte politiske partiers engasjement om å forby folk å gifte seg etter eget ønske. I dagens liberale norske samfunn, er individets frihet det grunnleggende utgangspunkt for de fleste lover og regler. Frihet til å styre eget liv er et av de viktigste demokratiske prinsippene i Norge. Lover og regler skal altså tilpasses enkeltmenneske og ikke omvendt. Siden enkeltmenneskets preferanser/behov stadig er i endring, endres også samfunnsnormen. Det som imidlertid er/bør være konstant, er dets friheter. Det innebærer retten til å forstå verden på sin egen måte. Retten til å følge sin egen forståelse. Retten til å bli tolerert for sin forståelse og sine verdier. Og ikke minst, retten til å gifte seg med den en vil (sic).

Aksjonsgruppa følger deretter opp med følgende gullkorn av et resonnement:

Vi er kjent med mulige risikofaktorer for barns helse i forbindelse med ekteskap mellom søskenbarn. Videre at det finnes ulike syn på det. Det er viktig at minoritets miljøer blir best mulig kjent med det og selv kan bestemme det. Staten skal ikke diktere hvem folk skal gifte seg med. Dersom staten forbyr ekteskap mellom søskenbarn, vil det bryte med grunnleggende menneskerettigheter, herunder Artikkel 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som omhandler Retten til respekt for privatliv og familie (sic).

Avslutningsvis viser Aksjonsgruppa for felles plattform mot forbud av søskenbarn ekteskap (sic) til en underskriftskampanje, hvor de har innhentet til sammen 31 underskrifter fra ulike religiøse størrelser i Norge. Moskeer, imamer og lignende som ønsker at innavl og incest med søskenbarn ikke skal bli forbudt.

For å lese hele brevet, og se lista med underskrifter, kan du bla med pilknappene i boksen nedenfor.

Nei til forbud

Innavl er kostbart

Tidligere har norske helsemyndigheter kartlagt omfanget og skadevirkninger av inngifte, innavl og incest i Norge. Den gang som nå er konklusjonen at dette forekommer i spesifikke innvandrermiljøer. Da særlig hos pakistanere, ifølge rapporten.

Rapporten er fra tidsrommet 2007 til 2014 og finnes vedlagt nedenfor.

Rapport-inngifte_2014-12-09

Folkehelseinstituttet arbeider for tiden med en ny rapport, som skal gi et nytt og bedre faglig grunnlag for å påvise utviklingen innen innavl, incest og inngifte i Norge. En rapport som går enda grundigere til verks enn den første; som da er vedlagt ovenfor.

I Danmark ble det allerede i 2003 avdekket av enkelte innvandrergruppers innavl, incest og inngifte koster samfunnet millioner av kroner i året. Avisen Berlingske publiserte den gang en inngående artikkel om fenomenet.

Når slikt omfattende innavl forekommer er det lett å la tankene henfalle til filmer som Deliverance og Inbred.

Innavl, incest og inngifte er perversiteter som ikke umulig kommer til å bli omfavnet av den regressive venstresiden i Norge, innen relativt kort tid. Slik at vi får se plakater med slagord som «Ja til inngifte», «Incest er også kjærlighet» og «Frihet til å gifte seg med hvem man vil» osv. Den vanlige misforståtte godhetsposeringen.

Følg Ymte.no