Antirasist dømt for vold mot politiet etter opptøyene i Gjøvik

En 25 år gammel mann av utenlandsk opprinnelse er i Gjøvik tingrett dømt til 34 dager ubetinget fengsel for vold mot politiet. Volden skjedde under Sønstelie-bråket i Gjøvik lørdag 7. oktober. 

Den domfelte mannen skal ifølge rettsavgjørelsen ha forsøkt å hindre politiet fra å pågripe en annen demonstrant. Mannen skal ha gjort dette med å holde hendene rundt arrestanten og oppføre seg truende til politiet.

Les også: Redaktør laget opptøyer i Gjøvik lørdag

Ifølge rettsavgjørelsen skal den domfelte mannen ha dyttet en politimann i ryggen med stor kraft. Slik at politimannen nesten falt over to andre politifolk, som holdt en annen aggressiv demonstrant i bakken. Bevisene retten har lagt til grunn for dette er en YouTube-video som viser hele hendelsen.

Videre, ifølge rettsavgjørelsen, skal politimannen som ble dyttet kraftig ha slitt med smerter i ryggen i ettertid.

Tidligere straffedømt

I rettsavgjørelsen kommer det frem som skjerpende at mannen også tidligere er dømt for vold. Forrige gang mannen ble dømt for vold var i Gjøvik tingrett 17. februar 2016. Videre er mannen også tidligere straffet for flere andre lovbrudd.

«Tiltalte har også tidligere blitt ilagt forelegg, blant annet for brudd på politiloven § 30 nr. 1 jf. § 5 og straffeloven (2005) § 156 annet ledd», står det i rettsavgjørelsen.

Mannens forsvarer, advokat Per Herman Thori-Aamot, opplyser til Ymte at saken er anket videre til lagmannsretten. Anken er ifølge Thori-Aamot rettet mot bevisbedømmelse, skyldspørsmålet og straffeutmålingen i saken.

Mannen ble også dømt til å betale 6 610 kroner i saksomkostninger.

Dommen var enstemmig.

Følg Ymte.no