ICAN er en global kampanje som arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overbevise og presse sine myndigheter til å starte forhandlinger for en avtale som forbyr atomvåpen, skriver ICAN på sine hjemmesider.

– ICAN er en forkjemper for et mål vi alle deler – en verden fri for atomvåpen. Det er ulike syn på veien til målet, men uansett er folkelig engasjement og en visjon om hvor vil vi viktig. Her spiller ICAN en sentral rolle, gjennom sitt arbeid for å sette atomtrusselen på den internasjonale dagsordenen, sier stortingspresident Olemic Thommessen i pressemeldingen.

Til Stortinget kommer fire representanter for ICAN – leder Beatrice Fihn, Akira Kawasaki, Grethe Östern og Susi Snyder. På programmet står møte med både stortingspresidenten og utenriks- og forsvarskomiteen, ledet av Anniken Huitfeldt, opplyses det videre.

Følg Ymte.no