Asyl-konge verdt over 400 millioner

"Telenor-bygget" på Forus i Stavanger hvor Alfred Ydstebø drev asylmottak i 2015 og 2016. FOTO: Google Maps

Base Gruppen, eid av asyl-konge Alfred Ydstebø og familie, sitter på eiendom verdt nesten en halv millard. En stor del av formuen er opptjent på drift av asylmottak.

Ydstebø ble først kjent som finansakrobat og Acta-gründer. Han var blant landets rikeste i 2007, med en estimert formue på 600 millioner. Formuen hans ble sterkt redusert etter siste finanskrise.

Ydstebø, sammen med familie, sitter som eier i Base Gruppen som driver med finans og eiendoms-investeringer via datterselskapene Base Property og Abri Vekst.

Abri Vekst drev, blant annet, et stort asylmottak på Forus i Stavanger med over 900 innkvarterte lykkesøkere fra 2015 til 2016. Selskapet satt igjen med en enorm gevinst på asyl-virksomheten. Etter driftsinntekter på 214 millioner kroner i 2016 var resultat før skatt 105 millioner, som tilsvarer en margin på hele 49%.

Abri Vekst dro inn 237 000 kroner per asylant det ene året mottaket var i drift, i all hovedsak betalt av skattebetalere.

Nye regnskapstall viser at Base Gruppen idag sitter med enorme eiendoms-investeringer via datterselskaper på 400 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til egenkapital og privat formue estimert til rundt 100 millioner kroner.

Ydstebø er også hovedaksjonær og styreleder i amerikanske Wunderlich Securities, et av Wall Streets eldste meglerhus.

Følg Ymte.no