Bilde: zapomicron/Shutterstock.com

Unionen av sovjet- sosialistiske republikker, Sovjetunionen, kan sammenlignes med EU unionens indre og ytre funksjon. Landene i unionen hadde egne parlamenter, som var valgbare, men fulgte sentralstyret fra det russiske kommunistpartiet i Moskva.

Vi har flere partier i de Europeiske landene i dag, men landene i EU styres fra unionen sentralt i Brussel.

Det ble gjort forsøk på opprør innen nasjonalstatene i Sovjetunionen. Det mest voldelige var opprøret i Ungarn i 1956. Et opprør mot kommuniststyret i landet som førte til en ny regjering i Ungarn. Regjeringen signaliserte at de ville trekke seg ut av unionen og landet ble invadert av sovjetiske styrker og status quo gjenopprettet etter få uker.

Sovjetunionen

Samfunnet innen unionen var velregulert. Det ble tildelt arbeid og boliger etter søknader. De beste studentene og idrettsutøverne fikk muligheten til å drive med det de var gode på. Resultater kom både på idrettsbanen og innen vitenskapen.

Bildet av et velfungerende samfunn ble presentert for resten av verden av et statlig propagandaapparat.

Det mest karakteristiske særtrekket i kommuniststyrte land i Europa var tvang og frykt som preget de sosialistiske samfunnene. Kommunistpartiene styrte med å kontrollere sine borgere. Kontakt og samhandling med land utenfor unionen var begrenset.

Det ble drevet aktiv skolering til riktig tenkning, og sensur hindret frie ytringer.

Lyudmila2509/Shutterstock.com

Lykkelig øyeblikk for en sovjetarbeiderfamilie på 1980 tallet. Med egen bil ser det ut som.

Sovjetunionen med Øst-Europa sto som det motsatte av vesten med USA’s tankegods.

Den kalde krigen

Amerikanere arbeidet hardt mot den kommunistiske besetningen utover verden og engasjerte seg i en rekke konflikter hvor kommunisme var mistenkt. I USA ble filmskapere og forfattere motarbeidet for å ikke kunne ytre seg og påvirke amerikanerne.

Påstander om bruk av psykiatri og legemidler for å stoppe sosialistiske agitatorer i USA er fremmet. Forhold som norske og andre europeiske internasjonale fant sannsynlig. Sosialistiske idealer ble dominerende i en rekke land under den kalde krigen, land som i dag kaller seg for sosialdemokratier.

Sosialdemokratiene i Europa knyttet seg til USA og NATO-alliansen og de fleste er medlemmer av EU i dag.

Den sosialistiske ambivalente agenda

Jarvin, Arne Treholt, CC BY-SA 3.0

Nordmenn var ambivalente til sovjetisk sosialisme. Mange var rørte av det ideologiske tankegodset og kritisk til det vestlige USA-påvirkede samfunnet.

Noen forsøkte også å undergrave, eller tjene penger på sin tilknytting. Arne Treholt var en AP politiker og embetsmann som ble dømt for landssvik i Norge i 1985.

Treholt solgte opplysninger om det norske forsvaret i Nord-Norge til Sovjetunionen. Han hevdet han hadde et ønske om å opptre som en privatpraktiserende utenriksminister.

Han ble også dømt for å ha solgt opplysninger til Irak.

Arne Treholt sonet halve straffen på 20 år før han ble benådet av AP’s Bruntlandregjering.

Kommunismen i det nye årtusenet

Siden Sovjetunionen kollapset, en kollaps som kan sees som en forlengelse av verftsarbeiderstreiken i Gdansk i 1980, hvor Sovjetunionen ikke intervenerte, og frem til oppløsningen av DDR, har ingen Europeiske land kaldt seg for kommunistiske.

Det kommunistiske fiendebilde finnes i hovedsak i dag som Nord-Korea.

Kina kaller seg fortsatt kommunistisk, som Cuba også gjør. Men de isolerer de seg ikke fra resten av verden slik Sovjetunionen med Kina og de andre statene gjorde før Sovjetunionen gikk i oppløstning.

I dag er sosialismen derimot på nye veier.

Veier som går mot Europa er fulle av mennesker fra midt-østens kongedømmer og stater som kaller seg kommunister eller sosialister. De søker asyl for forfølgelse i hjemlandet og er en del av flyktninger og opportunister fra krig og nød. De mest aktive får asyl og innlemmes i den Europeiske politiske elite.

Så mens vi er opptatt av å følge med på ekstreme religiøse innvandrere så velges det politikere fra sosialismens rekker i flere Europeiske land. Hjulpet av religiøse ledere som forteller de nye landsmenn hvem de skal stemme på.

Den totalitære stat bereder grunnen med lover og reguleringer som hindrer og kontrollerer fri informasjonsflyt. Kritikk og protester mot systemene møtes med sanksjoner.

Vi har en europeisk union som ønsker en multikultur av sosialistisk arbeidskraft for eliten. Litt kulturkonflikter og påvirkning av Europeisk kultur har vi bare godt av. Dessuten; – hvem er ikke like lett å kontrollere som religiøse tullinger om ikke kommunistiske tullinger?

De som får det de trenger av staten. – Det er bare å vende håndflaten opp og be om det. Så kommer det i hendene på en.

Amerikanske tullinger er mer uforutsigbare og tar grep med håndflaten ned eller rett frem i en kraftkamp om makt og styrke. Skal tro hvem vi helst bør søke samarbeid med. Vi er ønsket velkommen om vi har noe å bidra med. Det skulle jeg tro vi har.

Om vi lytter med begge ørene, for en forsvarsallianse krever at landene i alliansen styrker sine forsvar, sa tullingen. Han som snakker rett fra levra og ikke skjuler sin agenda.

Følg Ymte.no