Bergensmannen Tommy Ramstad (32) mishandlet hundevalp til døde

Ifølge rettsavgjørelsen fra Bergen tingrett er det bergensmannen Tommy Ramstad som i oktober 2017 ble dømt for å ha mishandlet en liten hundevalp til døde. Saken gikk som tilståelsesdom den 4. oktober.

ILLUSTRASJON: Dachshund-valper. FOTO: Alex Khimich/Wikimedia Commons
ILLUSTRASJON: Dachshund-valper. FOTO: Alex Khimich/Wikimedia Commons

I rettsavgjørelsen fra Bergen tingrett står det at Tommy Ramstad i tidsrommet 5. juni til oktober 2015 i Bergen, som eier av dachsvalpen Lord/Tassen, mishandlet hundevalpen grovt slik at den døde av skadene.

Dachsvalpen var født 5. juni 2015 (reg. nr. NO48302/15 kull 155470).

«Ved flere anledninger slo og sparket han hunden ulike steder på kroppen, på en måte som var smertefull og krenkende for hunden. Hunden reagerte i flere slike tilfeller med klynking og tilbaketrekking. Ved minst en anledning fikk hunden langvarige smerter i ribbeinsområdet som følge av volden», står det i dommen.

Bet hundevalpen i snuten

Videre står det at Ramstad bet hunden i snuten, slik at hunden fikk sår som følge av dette.

«Volden er å anse som grov, særlig fordi den har skjedd gjentatt, og fordi hunden var valp i den perioden som forholdene skjedde», skriver retten og fortsetter:

«Ved flere anledninger skal Ramstad ha etterlatt hunden uten tilsyn, til tross for at hunden klynket etter å ha vært usatt for vold. Ved flere anledninger unnlatt å ta hunden med til veterinær når hunden var synlig skadet, blant annet når den haltet, hadde sår på snuten etter menneskebitt m.v.»

Ved flere anledninger etter å ha utøvd vold mot den lille hundevalpen, skal Ramstad ha etterlatt den helt alene og hjelpeløs.

Hundevalpen døde etter at Ramstad etterlot den en hel dag alene etter å ha påført den dødelige skader.

Forbudt å ha hund i fem år

I dommen fremkommer det at Ramstad har handlet forsettelig, altså mishandlet hunden med vilje og overlegg. Ramstad har tilstått det hele i retten.

Ramstad ble dømt til fengsel i 21 dager, og retten forbyr ham å holde, eie eller bruke hund i fem år.

Fengselsstraffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Saken er tidligere omtalt av NRK og NTB.

Følg Ymte.no