Da Per Fugelli ville forgifte drikkevannet i Oslo

PER FUGELLI: En av etablissementets yndlinger. FOTO: Erik F. Brandsborg/Wikimedia Commons

Visste du at samfunnsmedisiner Per Fugelli en gang tok til orde for å forgifte drikkevannet i Oslo? Målet med en slik forgiftning skulle være å få bukt med det Fugelli mente var «rasisme» og «fremmedfrykt». 

Wayback Machine er en fin ting. Særlig når et politisk etablissement som i Norge forsøker å slette digitale spor, artikler og nettsider som kan virke kontraproduktivt for deres agenda.

En artikkel fra Gyldendal.no, som omtaler hvordan Per Fugelli ville forgifte Maridalsvannet i Oslo med det antipsykotiske medikamentet Hibanil, finnes fortsatt i Wayback Machine; selv om artikkelen nå er slettet fra det opprinnelige nettstedet.

Artikkelen er ført i pennen av den radikale venstreaktivisten Torgrim Eggen.

Les også: Den psykotiske rasismen (Gyldendals artikkel)

I den nå slettede artikkelen fra Gyldendal.no står det følgende:

«Jeg har for min egen del foreslått en helt annen løsning på dette med fremmedfrykten, og den er at man bør dele ut medikamenter til de som er hardt rammet. Jeg diskuterte dette med professor i sosialmedisin, dr. med. Per Fugelli, og han var svak for idéen. Fugelli foreslo Hibanil, som er et psykosedempende middel, omtrent som Nozinan. Moskvadop, kaller brukerne det. Det var da diskusjonen kom til det distribusjonstekniske at Fugelli virkelig sto fram som tilhenger av radikale metoder: han mente det greieste ville være å ha det i Maridalsvannet. Mulig det tar høydeskrekken min i samme slengen.»

En annen gang ønsket Per Fugelli å gi den kjente FrP-politikeren Christian Tybring Gjedde juling. Den gang i en artikkel som var publisert i Dagsavisen.

I ettertid ble artikkelen fjernet fra Dagsavisen. Trolig fordi den ville virke kontraproduktivt med tanke på etablissementets opphøyelse av Per Fugelli som et ikon. Også artikkelen fra Dagsavisen ble behørig lagret i Wayback Machine, og kan leses her:

Les også: Per Fugelli ypper til bråk (Dagsavisen)

I den nå slettede artikkelen fra Dagsavisen står det følgende:

[Intervjuerens spørsmål til Per Fugelli]

Hvem ville du helst stått fast i 
heisen med?

[Per Fugelli Svarer]

– Hm… (stille). Jeg tror det måtte vært Christian Tybring-Gjedde. Så kunne jeg gitt ham juling.

Følg Ymte.no