Dagbladet og løgnen som ikke vil dø

Foto: Doreen Mbalo, CC BY 2.0

Ymte kjørte på fredag en sak om hovedstrømmedias dekning av Trumps intervju med TV kanalen ITV. Dagbladet og VG påstod, feilaktig, at Trump beklaget for å ha re-tweeted 3 videoer fra nestlederen i Britain First, Jayda Fransen.

Ymte tok i etterkant kontakt med redaksjonen i VG og Dagbladet. Vi lurte på hva de mente om anklagen at nyheten deres var falsk. Vi har enda ikke mottatt svar.

Vi kunne selvsagt ikke motstå fristelsen til å undersøke om de to hovedstrømmediene ville gjøre noe teit, som å slette artikkelen uten forklaring. Innen timer ble Dagbladets artikkel oppdatert: Dagbladet stod på sitt. Trump hadde beklaget!

Trump sitatet publisert tidligere:

«- Jeg har ingen interesse av å involvere meg med disse folka. Hvis du forteller meg at de er grusomme rasister, så beklager jeg helt klart»

var nå endret til:

«- Jeg beklager. Jeg har ingen interesse av å involvere meg med disse folka. Hvis du forteller meg at de er grusomme rasister, så beklager jeg helt klart.» (vår utheving)

Problemet er bare at Trump aldri sa «Jeg beklager» i intervjuet med ITV. Trump sitatet, ordrett, er:

«If you’re telling me they’re horrible, horrible racist people, I would certainly apologise.» *

Den nysgjerrige leser kan selv konstatere dette her.

Dagbladet har med andre bare funnet på å legge inn «Jeg beklager», slik at påstanden deres ble riktig.

Vi tok kontakt med Dagbladet igjen over helgen hvorfor de bevist manipulerer Trumps uttalelser. Igjen, ingen respons. Ymte er visstnok ikke verdig et svar. Vi vet derimot at de leser mailene våre, siden Trump sitatet igjen var endret på idag:

Selv om saken ikke lenger er forside stoff i dagens nettutgave, ligger artikkelen med løgnen fremdeles ute:

Beklager, Dagbladet. Trump har fremdeles ikke beklaget.

Det er oppsiktsvekkende hva som skjer i norsk hovedstrømmedia. Løgner og bevist feilsitering av statslederen i Norges viktigste allierte er tilsynelatende kosher. Fakta sjekking er lesers ansvar.

 

* Trump gjør det klart i intervjuet at han ikke vet noe i detalj om Britain First, og ikke selv vet om de er «horrible, horrible racist people». Det er andre som påstår dette, slike som Piers Morgen i ITV og sikker også noen hoder i Dagbladets redaksjon. Britain First selv insisterer at de ikke er rasister.

Følg Ymte.no