Loven som trer i kraft 1. januar 2018 gjør det strengt forbudt å kritisere islam og den type ting. Samtidig som at alle med politiske meninger som etablissementet ikke liker, nå blir fritt vilt for aktiv diskriminering.

Tidligere har lover mot diskriminering i Norge vært regulert av i hovedsak fire ulike lovbestemmelser.

Nå er dette lovverket samlet i én sammenfallende lov. Loven har fått navnet Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven).

Loven kort forklart

Loven innskrenker tilsynelatende ytringsfriheten med rundt hundre prosent, slik jeg tolker lovteksten. Samtidig som loven åpner for aktiv diskriminering av politiske dissidenter.

Funksjonshemmede brannkonstabler i rullestol, døve dirigenter i Kringkastingsorkesteret, og islamister som lærere i skolen, blir nå helt beskyttet mot såkalt diskriminering. På grunn av religiøs tro og funksjonsnedsettelse. Noe som gir særlig vern mot diskriminering.

Disse kan altså ikke diskrimineres mot. Samme hva.

Men eksempelvis folk som er nasjonalister og kommunister er nå fritt vilt på arbeidsplassene og i offentligheten. Trakassering grunnet politisk syn blir nå fullstendig kosher.

I tillegg kan du nå aktivt diskrimineres for å være hvit og etnisk norsk.

I prinsippet vil man kunne henge opp plakater over døren på kjøpesentre hvor det står ting som «jævla hvitinger ingen adgang», helt lovlig. Fordi hvite nordmenn ifølge lovteksten ikke defineres som en folkegruppe eller minoritet.

Dissidenter er fritt vilt

Har du en kommunist eller nasjonalist på arbeidsplassen kan du nå i prinsippet trakassere disse så mye du orker. Forutsatt at du holder trakasseringen din til å gjelde politisk syn. Bare fantasien setter grenser for hva du nå kan gjøre mot medarbeidere som ikke er sosialdemokrater.

Vil du nekte damen fra Tjen Folket å spise lunsjen sin sammen med de andre på jobben, kan du nå i prinsippet gjøre dette fra 1. januar. Du kan også fritt latterliggjøre hennes politiske syn med kommunistvitser, anti-kommunistiske skjellsord og annet. Har du en nasjonalist eller nasjonalsosialist på arbeidsplassen er det nå fritt frem på samme måte.

Vil du i tillegg marginalisere politiske dissidenter på leiemarkedet for boliger, så blir også dette nå lovlig.

Private utleiere kan ikke lenger nekte å leie ut til islamister med bombevest. Voldelige islamister er nå regnet som en religiøs gruppe med særskilt behov for vern. Men er du nasjonalist har du nå ingen trygghet dersom du leier bolig.

Høringen gikk til en rekke sosialdemokratiske og til dels tvilsomme organisasjoner – som Kvinnegruppa Ottar og Humanetisk Forbund. Men organisasjoner som kan ha reelt behov for vern mot politisk diskriminering, som Tjen Folket, Frie Nasjonalister og Den Nordiske Motstandsbevegelsen, har ikke fått delta i høringen og komme med sine uttalelser.

Her kan du lese hele utredningen:

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven).

Følg Ymte.no