I oktober ble en bergensmann dømt i Bergen tingrett for å ha mishandlet en liten hundevalp slik at den døde. Blant annet skal den døde hundevalpen ha blitt funnet med sår etter menneskebitt.

I retten kom det frem at mannen blant annet hadde bitt valpen i snuten.

Straffen mannen fikk var 21 dager betinget fengsel, og et forbud mot å ha hund i fem år. Mannen kan imidlertid anskaffe seg andre dyr, som katt og kaniner i løpet av denne perioden.

Les også: Bergensmannen Tommy Ramstad (32) mishandlet hundevalp til døde

– Ikke holdbart

Norske dyrevernorganisasjoner som Dyrevernalliansen og NOAH er blant dem som ønsker at strafferammene for slik dyremishandling skal bli høyere. I tillegg ønsker de et eget dyrepoliti i Norge.

MENER STRAFFENE ER FOR LAVE: Kommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen er klar på at 21 dager betinget fengsel ikke er nok i slike saker. FOTO: Dyrevernalliansen

Kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, Kaja Ringnes Efskind, mener at 21 dager betinget fengsel for å mishandle en hund til døde ikke er holdbart.

– Dyrevernalliansen mener denne straffen er altfor for lav. Dette er åpenbart en person som ikke burde ha dyr igjen. Den øvre strafferammen i dyremishandlingssaker er fra ett til tre år for grove lovovertredelser. Men straffenivået for dyremishandling ligger langt under hva dyrevelferdsloven gir anvisning på, sier Efskind, og fortsetter:

– På tross av flere svært graverende saker, har lovens strengeste straff aldri vært idømt. Denne saken illustrerer også dette. 21 dagers fengsel for å mishandle en hund til døde er rett og slett ikke holdbart.

Les også: Kattunge dumpet langs veien – funnet av dyrevenner

Vil ha eget dyrepoliti

Ymte tar en prat med leder og veterinær Siri Martinsen i NOAH. Hun er klar på at straffene er for lave for slik dyremishandling.

– Mener dere straffene for grov dyremishandling er for lave i Norge når dødelig vold mot små hundevalper bare gir betinget fengsel?

VIL HA DYREPOLITI: Veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen. FOTO: Bente Isefjær/NOAH

– Mange av sakene som har gått i retten tyder på at straffeutmålingen fortsatt er for lav, til tross for at det har blitt noe bedring etter at NOAH fikk gjennomslag politisk for igangsettelse av dyrepoliti flere steder i landet. Vi ser at den strengeste straffen på 3 år etter dyrevelferdsloven aldri har vært brukt, noe som tyder på at rettssystemets praksis er feil; vi har tross alt hatt mange grove saker hvor et stort antall dyr har lidd alvorlig. Når det gjelder den konkrete saken med hundevalpene jobber NOAH med en ny anmeldelse da vi ser at flere vitner mener forholdet gjelder mange flere dyr enn det vedkommende ble dømt for.

– Er fem år forbud mot å ha hund tilstrekkelig når man er dømt for å ha mishandlet en hundevalp til døde?

– Nei, i denne saken er det ikke tilstrekkelig. Saken er svært alvorlig og inkluderer også forhold som etter NOAHs mening ikke er skikkelig etterforsket ennå. I tilfeller hvor personer nærmest rutinemessig mishandler dyr og klart ikke er i stand til å ta vare på dem, bør forbud mot dyrehold på livstid være en selvfølge.

– Hvilke eventuelle lovendriger ønsker NOAH med tanke på dyremishandling?

– NOAH ønsker landsdekkende dyrepoliti og arbeider for det. Dette vil heve kompetansen og fokus over hele landet. Når det gjelder lover i forhold til dyrs rettsvern, så er det mange forhold for de ulike artene og typer dyrehold som bør komme på plass for at dyr ikke skal være så sårbare for mishandling og vanskjøtsel, men i forhold til generelt rettsvern mener vi at strafferammen i loven bør heves som et signal til rettssystemet om at deres nåværende praksis ikke holder mål.

Følg Ymte.no