En reise til Utopia

Jeg var på en reise i Utopia for noen dager siden. Her møtte jeg noen hyggelige mennesker som jeg hadde noen konstruktive samtaler med.

I Utopia så har de et velorganisert samfunn. Et slikt vi ønsket oss i Norge for noen år siden, med sjonkel Rolf og dronning Sonja på barne-TV. Og så selvsagt lille Teodor som stiller de dumme spørsmålene om livets trivialiteter, sett fra et barns synspunkt. I Utopia heter sjonkel Rolf, Lars, og dronning Sonja, Solveig.

Les også: Senter for Sekulær Integrering

Barna i Utopia

Jeg møtte ingen barn i Utupia, men det var noen voksne som var veldig barnslige der. Heldigvis så var det mange fornuftige voksne som i sin visdom og kunnskap skulle lære de andre voksne barna om hvordan menneskene skulle leve sammen. Blant annet med å bruke fortellinger som den om hunden som ikke ville ha tran.

«En mann ville gi sin hund tran fordi det var sunt for den. Mannen forsøkte mange ganger å gi hunden tran fra en skje, men da hunden nektet måtte mannen tvinge tranen i hunden. En gang sølte mannen tranen på gulvet hvorpå hunden straks slikket opp tranen». Så det var ikke det at hunden ikke likte tran. Det var bare måten den ble gitt på som var problemet.

Samfunnet i Utopia

Utopia har en blandet befolkning hvor flesteparten stammer fra Norge. Men det er også etterkommere fra Frankrike, Tyskland og Nederland her, og selvsagt mange fra de andre skandinaviske landene som har sitt virke i landet.

Befolkningen klarer seg ikke uten å adoptere mennesker fra midtøsten da de ikke har barn i landet, og det virket på meg som at barne-TV, som var det jeg stort sett så på TV, hvor sjonkel Lars og dronning Solveig opptrer i og bedriver opplysningskampanjer rettet mot disse barna.

Fordi Utopia er et mediesamfunn så var det via underholdningen her jeg bedrev min reise. Jeg fikk også med meg nyheter, dokumentarer og debattprogrammer hvor jeg oppdaget at både sjonkel Lars og dronning Solveig hadde viktige roller. De andre som var mye i mediebildet får jeg komme tilbake til senere. Det var Lars og Solveig som jeg merket meg mest.

Styre

Landet styres av et demokrati og har ingen fri presse. Det henter sin inspirasjon fra de før og etterkrigstidens italienske, tyske og østeuropeiske tradisjoner med å forby systemkritikk og kalle regjeringen demokratisk valgt.

Innbyggere som ikke anerkjenner den sittende regjering få ikke bo i landet, og innreise er forbudt for kritiske individer.

Forhold til resten av verden

Utopia ser på seg selv som fremst i den nye verdensorden, og ønsker å være en mal for hvordan et velfungerende samfunn skal konstrueres. Det ønsker å være med i det internasjonale samarbeidet, og være rådgivende i bestemmelser fremover.

Følg Ymte.no