Fikk nei til skadefelling av jerv i Verdal

Jerv i Norge. FOTO: Birgit Fostervold/Wikimedia Commons

Mandag fikk Verdal kommune og Verdal saualslag avslag på søknad om skadefelling av to jerv. Fylkeskommunen begrunner avslaget med at nødvendigheten av skadefelling ikke er akutt.

Verdal saualslag og Verdal kommune sendte 10. januar inn en søknad til Fylkesmannen i Trøndelag om å få gjennomføre skadefelling av to jerver.

Jervene skulle befinne seg i beiteområdene mot Ferten i Verdal kommune, samt tilgrensende områder i Meråker og Levanger kommuner. Bakgrunnen for søknaden var tapshistorikk av sau i området, og et ønske om å forebygge fremtidige skader forvoldt av jerv.

Søknaden var med andre ord ikke begrunnet i akutte skader forårsaket av jerv, men begrunnet i historiske tap av sau. Med grunnlag i dette ble søknaden til Verdal kommune og Verdal saualslag avslått.

I vedtaket fra Fylkesmannen står det følgende:

«Skadefelling skal være et begrenset virkemiddel for å ta ut ett bestemt skadevoldende individ av rovdyr. Fylkesmannen har forståelse for at situasjonen oppleves som krevende. Samtidig er det slik at jerv er en art som nasjonal politikk, og forvaltningsplanen for region 6, har føringer for skal være i det aktuelle området. Etter vår vurdering ligger det i dette at det må påregnes noe tap til jerv i områdene med mål om yngling av jerv. Fylkesmannen mener at det utfra foreliggende kunnskap ikke er grunnlag for å iverksette skadefelling av jerv i Verdal kommune og avslår av den grunn søknaden.»

Følg Ymte.no