Firefelts E39 fra Rogaland til Vest-Agder et steg nærmere

Kartskisse av den nye E39 traseen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Samferdselsdepartementet går for to indre korridorer i sin videre planlegging av nye E39 fra Sandnes i Rogaland til Lyngdal/Kvinesdal i Vest-Agder. Målet er å planlegge firefelts motorveg mellom Lyngdal/Kvinesdal i Vest-Agder og Sandnes i Rogaland. Vegen skal planlegges for skiltet hastighet 110 km/t.

Ny motorveg viktig for å knytte regioner sammen

– En ny E39 med fire felt og 110 km/t vil endre mentalitet og horisonter for innbyggerne i Agder og Rogaland. En kraftig reduksjon i reisetid mellom Stavanger og Kristiansand vil styrke næringslivsklyngene og knytte regionene tettere sammen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Ytre korridor – “Jærlinjen” – skrotes

En viktig avgjørelse er at den såkalte “Jærlinjen” nå sannsynligvis er skrotet for godt.

– Valg av korridor skaper stort lokalt engasjement. Vi løftet inn “Jærlinjen” i vårt arbeid fordi den hadde spennende perspektiv. I arbeidet til Statens vegvesen viste det seg likevel at ytre og midtre korridor ville gitt høyere kostnad og samtidig gjort reiseveien mellom Kristiansand og Stavanger lenger. Selv om Jærlinjen har positive effekter for kommunene på Jæren, så forsvarte den ikke ulempene for øvrige trafikanter og skattebetalerne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

E39 mellom Stavanger og Kristiansand er en viktig ferdselsåre både lokalt og regionalt. Lang reisetid og ulykkesrammede strekninger viser derimot at strekningen ikke tilfredsstiller dagens og fremtidens behov. Langs dagens veg er strekningen på omtrent 120 km.

Følg Ymte.no