Flere jervekull er registrert i Skandinavia

Rovdata melder at antallet jerv har økt i Skandinavia. Til tross for at bestanden har blitt redusert i Norge, har den tatt seg betydelig opp i Sverige. 

I meldingen fra Rovdata står det at i Norge er det registrert 40 jervekull i år, noe som er en nedgang på 20 prosent fra i fjor. I Sverige skal det derimot være en økning på 67 prosent i samme periode.

«– Det er i vår registrert til sammen 137 jervekull i Skandinavia, og det er 27 prosent flere enn i fjor. Økningen har skjedd i Sverige der det er påvist 97 kull i år mot 58 i fjor. Antallet kull i vårt naboland er dermed omtrent tilbake på 2015-nivå, da det ble påvist 95 kull i landet, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata», heter det i meldingen.

Videre skriver Rovdata at Norge har den laveste bestanden av jerv siden 2002.

«Det er med 40 kull i Norge i år ikke registrert færre kull i landet siden 2002. Bestanden er likevel omtrent på det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt», opplyser Rovdata i meldingen.

Følg Ymte.no