Rovdata: Fortsatt få bjørner i Norge

Norsk brunbjørn. FOTO: Per Harald Olsen/Wikimedia Commons

Bestanden av brunbjørn i Norge går nedover, opplyser Rovdata i en nyhetsmelding. Noe av årsaken til den lave bestanden er jakt. 

Rovdata melder at det i fjor ble registrert 125 brunbjørner i Norge. Registreringen skjedde ved hjelp av innsamlede biologiske prøver som pels og bjørnebæsj.

Ifølge statistikken skal dette være samme antall som ble registrert i 2016.

I nyhetsmeldingen fra Rovdata heter det at bestanden for brunbjørn i Norge går nedover. I 2010 skal det ha vært registrert 166 brunbjørner i landet.

Rovdata skriver følgende:

«– Vi påviste 125 ulike bjørner i landet i fjor, hvorav 55 hunnbjørner og 70 hannbjørner. Dette er, som i 2016, det laveste antall bjørner som er registrert i Norge siden registreringene startet opp i 2009. De fleste bjørnene lever i Hedmark (48), Finnmark (37) og området som tidligere var Nord-Trøndelag fylke (29), forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Stortinget har vedtatt et bestandsmål på 13 årlige ungekull i landet fordelt på ulike rovviltregioner. Med sju (6,9) ungekull i 2017 er bestanden fortsatt godt under det nasjonale bestandsmålet.

Samtidig har andelen hunnbjørner gått ørlite opp fra 41 prosent i 2016 til 44 prosent i 2017. Hunnbjørner er viktig for reproduksjon og vekst i bestanden over tid.

– Mens antall hannbjørner går ned, mest sannsynlig som følge av jakt, ble det i fjor registrert fire flere hunnbjørner i landet enn året før. Med 55 hunnbjørner i landet kan vi beregne oss fram til at det ble født sju (6,9) ungekull, som er en liten oppgang fra 6 (5,9) i 2016, forklarer Kindberg.»

Følg Ymte.no