Hvorvidt mengden hemoglobin i blodet har innflydelse på prestasjon er grundig undersøkt. James Stray-Gundersen jobber med antidoping i USA, og har gjennomgått en database med over ti tusen prøver fra rundt to tusen utøvere på elitenivå.

Prøvene er samlet inn i perioden 2001 til 2010.

Utøvere som har høye verdier i databasen er sammenholdt med medaljer fra 2001 til dags dato. Det er 182 skiløpere som har tatt medaljer i OL og VM i perioden. Til sammen over 300 medaljer hvor 1 av 3 er gullmedaljer i følge SVT.

De andre medaljene er sølv og bronse.

Over 70 av utøverne som har hatt minst et unormalt høyt hemoglobin-nivå i databasen har tatt medaljer. Mens de som ikke har tatt medaljer, og har høye blodverdier, er det betydelig mindre av.

Høye blodverdier og medaljer finner en hos over 40 prosent av de 182 utøverne, mens høye blodverdier uten medalje er det bare 13,5 prosent som har, i følge SVT.

Hemoglobin

Blodets evne til å transportere oksygen avhenger av proteinet hemoglobin. Det er mengden hemoglobin i blodet som er registrert i databasen. Verdien er i gram per desiliter.

Verdier mellom 12 og 18 er ikke behandlingstrengende. Behandlingen av lavt hemoglobin-nivå er å tilføre jern da proteinet dannes med jern og oksygen. Den røde blodfargen er fra jern.

For mye hemoglobin kan behandles med å tappe blod. Ofte er det lite hensiktsmessig da det fort dannes nytt. En mulig årsak til høyt hemoglobin-nivå er uttørking. Tilførsel av veske i blodet vil avhjelpe verdien.

Norsk Helseinformatikk

Fordeler med høye blodverdier

Blodets evne til å transportere oksygen er nyttig for kondisjonskrevende arbeid. Hemoglobin dannes ved blodårer rundt lungene og frigir oksygen i perifere områder. Til musklene i armer og bein.

Høy mengde hemoglobin i blodet er nyttig og gir en fordel for idrettsutøvere som resultatet av undersøkelsen til Stray-Gundersen viser. Både oksygenopptak og jern er viktige faktorer for å øke hemoglobin-nivået. Det gir fordeler som undersøkelsen peker på er utslagsgivende på medaljer.

Norge har blitt kritisert for å ha gitt astmamedisin til ikke-diagnostisert astma. En medisinering som kan øke oksygenopptaket og derav blodverdier.

Oksygenfattig luft vil også øke blodverdien, da kroppen kompenserer for lite oksygen med å danne mer hemoglobin. Et forhold en også finner hos personer med astma.

Høydetrening som hardtrening i oksygenfattig luft vil danne mer hemoglobin.

Kilde: SVT

Følg Ymte.no