Human-Etisk Forbund dikter opp norsk naziparti

Faksimile fra nettstedet Fritanke.no.

I en tekst på nettsidene til sekten Human-Etisk Forbund, Fritanke.no, hevdes det at et ortodokst naziparti bygges opp i Norge nå. Det er forbundets rådgiver Didrik Søderlind som fremmer disse påstandene.

Fritanke.no skriver følgende:

«– En grunn er at den typen nazisme og nazi-lignende tenkning er tilbake, blant annet bygges det opp et ortodokst naziparti i Norge nå. I tillegg til at nazimiljøet i vårt naboland er veldig aktivt. En annen grunn er at den typen antisemittisk konspirasjonstenkning som kommer til uttrykk i filmen ikke bare er begrenset til nazister, men dukker opp i andre sammenhenger også, poengterer Søderlind.»

Problemet er bare at påstanden om at det bygges opp et ortodokst naziparti i Norge nå ikke stemmer. Politiets Sikkerhetstjeneste avviser påstandene når Ymte.no tar kontakt for å spørre om det stemmer.

– Nei, det stemmer ikke at det bygges opp et ortodokst naziparti i Norge nå, forklarer en ansatt ved Politiets Sikkerhetstjeneste sitt hovedkontor i Nydalen utenfor Oslo, og fortsetter:

– Politiets Sikkerhetstjeneste i Norge har god oversikt over høyreekstreme miljøer, og dette er helt ukjent for oss.

Her er en lenke til den opprinnelige artikkelen på Fritanke.no.

Nekter å svare

Hvorfor hevder Human-Etisk Forbund at det bygges opp et ortodokst naziparti i Norge nå, når dette ikke stemmer?

Når Ymte.no forsøker å kontakte Didrik Søderlind og Human-Etisk Forbund for å vite mer om dette angivelige ortodokse nazipartiet, nekter de å svare. Søderlind gjør seg utilgjengelig. Uvisst hvorfor.

Med å gjøre seg utilgjengelig for spørsmå fra Ymte.no, unngår Didrik Søderlind å svare på sentrale spørsmål om det ortodokse nazipartiet han hevder bygger seg opp i Norge nå.

Kan det være at Politiets Sikkerhetstjeneste har rett, og at Didrik Søderlind og Human-Etisk forbund tar feil?

Kan det være at Human-Etisk Forbund selv farer med konspirasjonsteorier her?

Det får vi aldri vite.

Konspirasjonsteorier

En av de viktigste kjernesakene til Human-Etisk Forbund er å bekjempe det de selv kaller konspirasjonsteorier og konspirasjonstenking.

En konspirasjonsteori er beskrevet som en teori om en angivelig konspirasjon mellom parter. Eksempelvis var Watergate-skandalen i USA en konspirasjonsteori. Videre er teoriene om nordmannen Vidkun Quislings konspirasjon med aksemaktene under andre verdenskrig en konspirasjonsteori.

Human-Etisk Forbund har tilsynelatende sin litt egen betydning av ordet konspirasjonsteori. Med andre ord brukes ordet litt på siden av den opprinnelige betydningen. Som en del av en slags intern sjargong. Når Human-Etisk Forbund bruker begrepet konspirasjonsteori betyr det som regel noe i retning av ubekreftede påstander, eller ville hypoteser.

Kan det være at påstandene om at et angivelig ortodokst naziparti bygges opp i Norge nå bare er en konspirasjonsteori, i den konteksten Human-Etisk Forbund selv bruker begrepet? Mulig.

Så lenge Politiets Sikkerhetstjeneste fornekter eksistensen av et slikt ortodokst naziparti i Norge, er det all grunn til å ta påstandene fra Human-Etisk Forbund med en god klype salt. I alle tilfeller frem til de kan komme med beviser for påstandene sine.

Følg Ymte.no