SD: – Ingen rasister her takk!

Forsøk på å inndele tilhengere av en ideologi en prosentvis andel menneskelighet har ført til flere anmeldelser om rasisme i Sverige. Det høres ut som en svenskevits men er det ikke.

På landsmøtet til Sverigedemokratene i helga måtte en deltaker trekke seg fra partiet etter å ha brukt en 100% umenneskelighet om tilhengere av amputasjoner, slavehandel og seksuell omgang med jentebarn, i en tale.

Medmennesker

Sverigedemokratene mener selv, i følge Wikipedia, å være inspirert av sosialdemokratiske tanker om “folkhemmet”. De er motstander av mulikulturisme og for en restriktiv flyktning- og innvandringspolitikk. Noe de har vunnet politisk innflydelse med å være.

Ordleggingen i talen, som partisekretær og lederen fant så lite medmenneskelig at de kaller det partifellen sa for rasisme. Så de dolker han i ryggen selv om det han sa har ingenting med rasisme å gjøre. Muhamedanere, som var de han siktet til er ikke et folkeslag, og religionskritikk rammes ikke av definisjonen på rasisme.

Om rase, rasisme og folkeslag

Sverigedemokratene

Som de medmenneskene de er så fant de et umenneske som forsøkte å si noe viktig om religionen til de mange multikulturelle innvandrere de ønsker å begrense. På den måten fikk de sagt i fra til “folkhemmet” at de ikke er rasister.

Vi snakker Sverige “forstås”.

 

Følg Ymte.no