Intervju: Bertrand Besigye

Foto: Sunniva Munkelien

Her følger det kanskje mest politisk orienterte intervjuet med Den Siste Kongen Av Det Norske Språket. (En selvvalgt tittel fra Bertrand’s siste diktsamling, som ironiserer over hans opprinnelse i Uganda, og Idi Amin’s lignende tendenser til selvtittulering.)

Først, en kort intro:
Bertrand Besigye er kjent for sine mange utgivelser på Aschehoug innen poesi. Han har også utgitt en roman som går dypere inn på den tematikken skrivekunsten hans domineres av – nemlig nytelsen som innsiktsportal. Romanen er titulert Svastikastjernen, men bærer ikke noe annet preg av raseteori annet enn at hudfargen til hovedkarakteren betraktes som en kosmisk energi i seg selv.

Det mange derimot ikke vet er at Bertrand er en vitenskapelig orientert mann. På den måten som vil latterliggjøres av majoriteten, på lik lengde med eksempelvis raseteorier. Som med alt Bertrand tar for seg er grunnideen å gripe etter det potensialet i mennesket som få våger å forestille seg.

– På hvilken måte kan Afrika bli et mer stabilt kontinent?

– Ved at det forbys våpensalg til de fleste afrikanske land. Ved at afrikanere får opprette en egen valuta som Gaddaffi var i gang med å opprette før han ble drept av Hillary Clinton. (Planen om å bombe Libya var det Clinton som la på Obamas bord).

– Hvilken rasestudie/eksperiment er det verden har mest behov for nå?

– Verden trenger studier av stamcelleforskning på menneskekroppen. Stamceller reparerer en hvilken som helst skade i kroppen. Stamceller er nøkkelen til fysisk udødelighet, det vil oppstå et kappløp mot fysisk udødelighet i nær fremtid. Dette er ikke mine ord, men genetikernes. Epigenetikk må det forskes mye mer på, geners flytende natur, at gener slår seg av og på alt etter psykens, kostholdets og miljøets innvirkninig. Gener er ikke fastlåste programmer, men alltid omprogrammerbare. Alle bør google Bruce Lipton. Verdensledende epigenetiker.

– Er ett enkelt blandingsbarn mellom en hvit og en ikke-hvit, ett skritt nærmere total utryddelse av hvite gener, eller er saken mer kompleks?

– Her har jeg gode nyheter til nynazister eller andre som frykter hvit utslettelse – hvite gener kan ikke utryddes ved rasemiks. Når et mikset barn, en kreol, (ordet mulatt er utdatert og betyr muldyr og sier ingenting om rasemiksen det betegner,) får barn med en kreol, skjer det ingen svartgen-dominans. Det vi har sett, er at når flere generasjoner kreoler får barn med hverandre blir avkommet hvitere og hvitere. Jeg vet selv om en rødhåret kvinne som fikk barn med en svart mann, og barnet ble helt hvithudet og rødhåret. Rasemiksing er et levende fenomen, vi kan ikke utrydde hverandre ved å parres med hverandre. Svarte kan ikke utrydde hvite ved å få barn med hvite. Vi kan ikke forsvinne inn i hverandre! Hvor skulle liksom de hvite genene forsvinne hen i en total raseblandingsverden? Her trengs mer vitenskap og mindre overtro. Hvite gener er urokkelig sterke. Det fins mange kreoler (avkom av hvit og svart) med rødt krøllete hår og grønne øyne og fregner og vagt lysebrun hud. Her ser vi at hvite gener dominerer! Dog, er jeg motstander av tvungen rasemiks gjennom tvungen masseimmigrasjon. Rasemiksing må skje naturlig, den naturlige miksingen har i all evighet vært svært lav. Ingen folkeslag har noe å frykte her, vi kan ikke knulle hverandre vekk fra jordens overflate. Gener dukker under og dukker opp igjen, til hudoverflaten, som haifinner til havoverflaten, men forlater aldri blodets dyp.

– I Sovjetunionen skjedde det tvungen rasemiksing. Ikke rart russere er så store motstandere av det. Mens de levde i kommunisthelvete av fattigdom, gulagleire, overvåkning og allsensur, hadde Vesten 70 år med konstant økonomisk vekst! Vesten bygde seg opp en rikdom og en stabilitet, som ga grunnlag for å kunne ta imot enorme flyktningestrømmer. Sovjet demonterte folkegrupper. Knuste all etnisk dyrkelse, forbød religion. Les boken Gulagarkipelet. Etter Sovjet: La de nå få dyrke sin etnisitet i fred og ro! Alle eks-kommunistland burde slippe tvungen masseinnvandring, det blir som om afrikanske land plutselig skulle ta imot millioner av hvite flyktinger, rett etter at de har kravlet seg ut av kolonienes grop.

– I dag er det populært å si, det fins ikke raser. Det er vrøvl. Rent biologisk. Når en samme type fugl betegnes som to forskjellige raser – bare fordi de synger forskjellig! Må også mennesker som tenker og lever og bygger forskjellige verdener, betegnes som forskjellige raser. Men raseforskjellene er så subtile, så små, noen ganger er det bare snakk om hvordan nervebanene i hjernen er lagt. Se på rapperen Eminen, fyren identifiserer seg som svart, rapper svart, går, står, snakker, kler seg som en svart mann. Raseidentitet kan absorberes, slik tiuren antar farger fra lyngen i sine omgivelser. Raseforskjeller, rent mentalt, er ofte ikke større enn at de kan overskrides av psyken.  Derfor kan vi ikke bli altfor veterinærfilosofiske når vi snakker om rase. Dyr er fastlåste i sine gener, mennesker kan overstyre sine gener og omskape dem og foredle dem. Dette er tabben mange nynazister gjør, de blir for veternærfilosofiske når de tenker på rase. Ut Av Afrika teorien er allerede motbevist, afrikanere har ikke neandertalergener, altså afrikanere er ikke moderrasen til alle mennesker. Jeg liker tanken på at afrikanere kan være den yngste av alle jordens raser. Dog, synes jeg de hvite som ønsker å leve i rene hvite samfunn, jaggu må få lov til dette! Men det kan ikke oppnås gjennom nasjonalstaten.

– Nasjonalstatenes historie er historien om folkeslagenes miks og maktkonsolidering på bekostning av etnisitet. Bare gjennom å returnere til den greske bystatsmodellen, kan Hvit Makt-grupperingene få sitt paradis. Altså, rene hvite bystater. Vatikanet er en bystat, se hvordan makteliten gjør det. Vi må være rause, det er plass til alle livsstiler og samlivsformer i en verden der bystatene får komme tilbake. Mange blir redde av begrepet Hvit Makt, ikke jeg. Hvit Makt, i bystaters form, er den rene sosialromantikken i forhold til Sentralbankers Makt, som vi lever under idag. Konklusjon: Hverken raseblanding eller hvit makt er farlig, når det skjer i ordnede, sivile, fredsorienterte former.

Følg Ymte.no