Doktrinen om at alt som går galt i et samfunn skyldes kapitalister sitter godt hos venstrevridde. Siden den famøse boken “das Kapital” har definisjonene nærmest sittet fastspikret. Ryggmargrefleksen hos sosialister er å angripe alt som ligner privat eierskap som ondt og menneskefiendtlig.

En tilnærming som ligger til både brune og røde sosialister. Nasjonalsosialistene mener, som de røde, at mennesket fungerer best med å implementere en form for kollektivisme. De røde tar dette litt lenger en de brune og vil inkluderer hele menneskeheten i en kollektiv smørje.

Globalisering

Nasjonalsosialistene ser ikke på en global kollektivisme som hensiktsmessig eller ønskelig. Erkjennelsen av de grunnleggende egenskaper i mennesker knyttet til kultur og genetikk er tydelig. Karakteristikker hos folkeslag forbundet med kultur blir store utfordringer mennesker imellom. Som en kan observere som konfliktpunkt nummer én i den eksponentielle folkevandringene vi nå opplever. Observasjoner globale marxister ignorerer.

Hovmod, grådighet, begjær, misunnelse, fråtseri, vrede og latskap, kan med forskjellig validitet, karakterisere spesifikke folkegrupper. Den nasjonale identitet som står i fokus hos nasjonalsosialistene og andre nasjonalister skaper jo egentlig det kulturelle mangfoldet som sosialmarxistene bejaer.

Identitet som rendyrkes hos alle folkeslag gir kulturelle forskjeller. Det er jo den berikelse og inspirasjon folk imellom som fremheves hos forvirra sosialdemokrater. Hvorfor er dette forhold som de røde marxistene vil eliminere med sin samrørefilosofi?

Paradokset

Kapitalisme er definert som et økonomisk og politisk system hvor samfunnets virksomhet er drevet frem av kapitaleiere. At det Ikke er så mye privateid kapital som egentlig styrer, da det meste av penger styres av kooperativer er lite kommunisert. Faktiske så bør en kunne se hvordan sosialismen er implementert i såkalte kapitalistiske systemer. Om en vil se godt nok etter da.

I de moderne sosialdemokratiene sitter mennesker og flytter penger som spilles om tilsynelatende som i et lotteri. Trekningene inneholder kun de lodd som en ønsker skal vinne. Eller som på odds- gambling, hvor resultatet er avtalt. At utfallet ikke alltid kan bli som avtalt, fordi det blir for påfallende, er ikke så sjeldent en er vitne til.

Kapital

Begrepet kapitalist kan marxistene beholde, og strø om seg som de vil. Å ha kapital gjør en jo til kapitalist,  språklig korrekt. Men en god kapitalist besitter ikke penger. Penger har en verdi som en abstraksjon til en vare. De er avhengig av at noen vil ha dem. Vil en ha penger som betaling forutsetter det selvsagt at en kan bruke dem til å skaffe seg noe annet.

Eiendeler som redskaper, og råvarer, samt kunnskap om hvordan de kan brukes er ekte kapital. Det ser ut som det er dette sosialistene vil til livs. Enkeltindividets mulighet til å eie sine redskaper, dyrke sin mat, og bruke sin kunnskap til nytte og glede for seg selv og sin flokk.

Så kanskje en skal tenke litt mer før en lar seg forføre av dogmer og ideologier som er fra de siste 2- 300 år. For det er nye tanker nå og nye spilleregler manifesteres. For oss nordmenn så bør “Norge først” være i fokus. Det er vi som kan dette landet og folkets mentalitet. Vår mentalitet.

Begynner en å rote med dette så vil vi fort få problemer som vi ser. Latsabbene vil alltid være der som sosialister vel og merke.

Følg Ymte.no