Sylvi Listhaug er på rundreise i Afrika, og norske medier melder forskjellig fra besøket i det muslimske landet Sudan i går. Flyktninger fra Sudan er ikke overrepresentert i statistikker over flyktninger til Norge. Men landet er en mulig samarbeidspartner i returer av afrikanere til andre land i Afrika.

Flere tilbakemeldinger tyder på at Afrikanske land ikke velvillig lar sine borgere vende tilbake etter å ha søkt lykken i Europa. Insentiver som utdanning og rene pengegaver ved retur ser ikke ut til å ha ønsket effekt.

Ikke mange returavtaler 

En av virkemidlene for å få land i Afrika til å ta imot tvangsutsendte mennesker (det vil si mennesker som ikke har et høyverdig behov for beskyttelse) er å gi utviklingshjelp. Statskassa kan hjelpe flere mennesker til en lavere pris med å bidra til utvikling av landene de flykter fra.

VG skriver følgende, som skal være uttalelser fra Sudans innenriksminister Manan i forbindelse med Listhaugs besøk:

– Jeg foretrekker at de drar til Europa eller til hjemlandet, ellers så blir Sudan en senter for flyktninger og alle flyktninger komme og bli, og det er ikke praktisk, det er ikke praktisk med integrering av så mange nasjonaliteter, helt klart, sier ministeren til VG.

[cut’n paste: VG (skrivefeil kreditert)]

Sudan vil at Europa skal ta seg av den oppgaven som befolkningseksplosjonen i Afrika påfører verden. Problemene som innvandringen påfører europeiske land er observert og argumentert fra dette arabisktalende landet.

De neste besøk

Reisen videre for Sylvi Listhaug er til Eritrea og Kenya. Eritrea nekter å ta imot mennesker som sendes hjem med tvang, mens Kenya har vært et transittland for Somaliere.

Sylvi Listhaug sonderer terrenget for å hjelpe i nærområdene, og hun kaller flyktningstrømmen i Afrika for «de glemte flyktningene».

Følg Ymte.no