Video: Kulturmarxister med nye forfølgelser i Sverige

En svensk tenåringsjente er blant de siste ofrene for kulturmarxistiske forfølgelser i Sverige. Marxister og såkalte antirasister har nå startet en omfattende hatkampanje mot jenta og hennes familie.

Forfølgelsene startet med at jenta og noen venner hadde tatt litt usmakelige festbilder hvor de hadde kledd seg ut. Noe som førte til at kulturmarxister i Sverige begynte å personforfølge henne og vennene hennes. Både tenåringene og deres familier drapstrues nå av kulturmarxister.

Til og med marxistiske svenske medier har kastet seg med på de organiserte forfølgelsene av de svenske tenåringene.

De samme mediene og såkalte antirasistene som er stille når svensker blir utsatt for multikulturell vold, samt prøver å fremme overgripere som stakkars ofre når de er fremmedkulturelle.

Regulering av marxistbestanden

Bestanden av kulturmarxister, antirasister og feminister har i løpet av de siste tiårene blitt så høy at det skaper store problemer i Europa. Særlig i land som Sverige og Storbritannia er det høye antallet kulturmarxister problematisk. Men også til en viss grad her i Norge.

Årsaken til økningen i kulturmarxistisk aktivitet er trolig at velferden i den første verden over tid har lagt til rette for at folk med svært lav IQ kan formere seg fritt. Noe som har ført til en betydelig overgyting av venstreradikalt avkom de siste vel 50 årene. Særlig er dette tilsynelatende et problem i bystrøk og urbane områder, hvor kulturmarxistene lettere kan drive sin parasittiske snylting på vertssamfunnet.

Løsningen på kulturmarxist-problemet er selvfølgelig bestandskontroll. Noe som også er en svært effektiv løsning på problemet. Senest i perioden 1939 til 1945 ble det gjennomført bestandskontroll av kulturmarxister i Europa. Den gangen ble tiltakene gjennomført med moderat suksess av Tyskland.

Andre løsninger kan være kjemisk sterilisering av feminister og soyaspisende pyser. Noe som trolig effektivt kan gjøres med å tilsette dertil egnede kjemikalier i soyaproduktene som kulturmarxister lever av.

Erfaringsmessig kan kulturmarxister også fanges med bjørnesaks som åtes med Maos lille røde og Doc Martens.

Følg Ymte.no