En art blant den minste av primatene, bonobo apen, med DNA over 98 % likt menneskets har blitt grundig studert i det fri. Her observeres det når to grupper møtes en gjensidig gniing av kjønnsorganene mot hverandre hos hunnene i flokkene.

Magnus Fröderberg/norden.org, CC BY-SA 4.0

Aktiviteten er blitt studert, og er konkludert til å handle om å dempe konflikter. Det er hunner som tydeligvis styrer disse flokkene.

Hanner rolle i disse flokkene er mindre bestemmende og de velger vanligvis å holde en lav profil inntil spillereglene og hierarkiet er etablert i de nye grupperingene.

Om konflikter hanner imellom oppstår så har en observert en svært spesiell oppførsel.

Les mer satire om: Ap – politikk.

Bonobo sjimpanser

Hanner er vanligvis mer tilbakeholdne seksuelt når nye allianser dannes. Derimot er det observert at underordnede hanner viser frem en erigert penis for masturbering overfor lederen når denne har innvendinger overfor vedkommende.

Slike handlinger finner ikke sted åpenlyst bland større arter av primatene, som sjimpansen.

Om den er mer utviklet og nærmere mennesker har en hatt en oppfatning om. Og nå tyder ting på at en trenger en nærmere evaluering av oppførselen hos skapninger som tilhører DNA’et.

Menneske-aper

Primatene som en kan se på som en mindre utviklet art av mennesket, med å legge DNA likheten til grunn, har en større art hvor seksuelle aktiviteter ikke i like stor grad er observert brukt politisk. Det er i hovedsak i fangenskap disse observasjonene er gjort.

Hos den større utgaven av primaten finner en enn mer finurlig styring av flokken. I disse flokkene så har hannene tilsynelatende mer makt en hos den mindre arten.

Tore Sætre, Jonas Gahr Støre (174630), CC BY-SA 4.0

Særlig hvordan eldre hanner bruker yngre hanner for å beholde kontrollen i flokken er fascinerende. At hunnene sannsynligvis har noe makt i flokkene kan en anta ut fra hvordan hannene innynder seg med dem ved å gi inntrykk av at de har omsorg for barna. En omsorg de stort sett bare fremviser bare når den kan observeres av hunnene.

At hunner kanskje har mer makt en tidligere antatt har en hatt mistanke om tidligere. Blant annet når det gjelder å sette eldre hanner ut av spill.

Det Norske Arbeiderparti

Vi husker hvordan Anniken Huitfeldt konfronterte en kultur i arbeiderpartiet hvor unge kvinnelige politikere ble forventet å danse med gamle griser.

Folk i Ap har sagt til meg at det er viktig at jeg danser med flest mulig menn i partiet

Dette foregikk utover våren 2002.

Photo: Harry Wad, Thorbjørn Berntsen 2007 04 19, farger, CC BY 2.5

Torbjørn Berntsen, den siste ekte arbeidene blant politikerne i AP, følte seg truffet og uttalte at han må ha vært jævla full om han ville ha danset med Huitfeldt.

Leppa fra Grorud, som han også ble kalt, forsvant ut av flokkens indre sirkler etter dette.

Så når Trond Giske i kjent Ap stil føler han kan forsyne seg av unge kvinnelige politikere så følger han en etablert kutyme i partiet.

Når vi nå er vitne til en ny maktkamp i partiet så skal vi ikke se bort fra at den oppførselen som en ser hos bobono apene når hanner krangler vil komme frem etter hvert.

Det vil si når den nye maktstrukturen er ferdig etablert og noen ønsker endringer ved en senere anledning. Så kan det godt hende noen menn kommer til å stå frem med opplevelser av å ha måttet stille kjønnsorganet til disposisjon. – Som hos bonob- apen.

Følg Ymte.no