To forhold som lokalavisa Hitra-Frøya melder om de siste dagene, med ILaks som kilde, er at to sentrale personer i konsernet til Salmar-konglomeratet, ønsker å selge sine aksjer. Den ene styrer pengebingen som utbyttet fra laksenæringen går inn, fra den familieeide bedriften, og den andre er produksjonssjef og de ansattes representant i det børsnoterte selskapets styre.

Innsidehandel?

Dramatikken er at begge kan sies å være insidere, og kan kjenne til forhold som andre aksjonærer ikke har kjennskap til.

Salmar er en av verdens største lakseprodusenter, og anses som en viktig bidragsyter til lokalsamfunnet på Frøya og i regionen generelt. Befolkningen i regionen er på et titalls tusen mennesker. En stor andel er polakker, litauere og andre russisktalende folk.

Konsernet som kvartalsvis utbetaler milliarder i overskudd til aksjonærene, driver med konkurranseutsetting av nesten alle deler av virksomheten. Produksjonsarbeidere er levert av et utenlandsk selskap. Maskiner, og til og med bygninger produksjonen foregår i, er leid. Bedriften har på den måten en total kontroll på de variable, direkte og indirekte kostnader. Med å ha en fast og avtalt pris på utgiftene er det bare lakseprisen som påvirker bunnlinjen.

Hva familien Witzøe egentlig sitter på av formue er vanskelig å bestemme. Men uten at den fordeling av formuen som fant sted for noen år, så ville Norges rikeste mann være Gustav Witzøe fra Frøya. Ingen ville vært ved siden, og nestemann ville vært et godt stykke unna.

Skjær i sjøen

Det vi vet er at konsernet som, med sin pasjon for laks, har kontroll over hele verdikjeden fra rogn og smolt til ferdig slaktet og foredlet fisk, har møtt på utfordringer i det siste. Samtidig som de har kjøpt verdens største havmerd, som med å få laksen dypere i sjøen skal eliminere luseproblematikken. Lusa trives i overflaten, så med å få laksen dypere, vil en eliminere parasittens innhogg i overskuddet.  Det er i alle fall teorien.

Smolten, som om 2-3 år skal være slakteklar fisk er rammet av ILA. En fiskesykdom som hindrer fisken i å ta til seg næring og vokse.

Konsekvenser er tidlig å si, men om markedet oppfatter dette som signaler på at overskuddet og utbyttet kan forventes å bli mindre i årene fremover, så er det kanskje ikke så rart at rottene forlater skipet.

Hva er Salmars inntjeningspotensiale fremover?

Aksjen som har blitt omsatt det siste året ifra 177 til 267 kroner har et betydelig fortjenestepotensial. Og det ser ut som omsettingen på slutten av dagen i dag havnet litt over det produksjonslederen cashet ut på sine nesten 3 000 aksjer til en verdi på 233 kroner for.

Andre aksjonærer i Salmar er blant annet Folketrygdfondet. Men den største taper om aksjeverdien av selskapet som i dag er på 26 milliarder synker, vil være Witzøe-konglomeratet selv. Så krangelen om verdien på eierdelen av pengebingen Kverva, som nå vil havne i retten, kan være en viktig avklaring på hvordan ståa egentlig er.

Kilder:

Følg Ymte.no