Nå den 1. januar ble det lovlig å diskriminere mennesker på grunn av politiske meninger og politisk tilhørighet. Både i arbeidslivet og på utleiemarkedet for boliger. 

Den nye diskrimineringsloven er det nye våpenet til kulturelle marxister som Antirasistisk Senter. Med dette våpenet skal de kue befolkningen til lydighet. Kue folk til å ikke begå det George Orwell omtalte som «tankeforbrytelser».

Et av de mest effektive redskapene de nå har for å drive slik kuing av folket, er å sørge for å gjøre dissidenter bostedsløse. Ikke bare med å gjøre det lovlig å diskriminere mot folk med «feil» meninger, men også oppfordre og presse huseiere til å gjøre dette.

Adlyder ikke huseieren ordrene fra kulturelle marxister om å gjøre en familie eller enkeltpersoner med «feil» meninger bostedsløse, så har de kulturelle marxistene en rekke sanksjoner som de kan benytte overfor vedkommende. Med alt fra trusler, vold, skadeverk og brannstiftelse. Alt sammen i indirekte regi av Antirasistisk Senter.

Motarbeid ondskapen

Som huseier og dissident selv, ser jeg det som min personlige plikt til å leie ut bolig til personer som på grunn av sine politiske meninger har havnet på svartelisten til Antirasistisk Senter og de kulturelle marxistene. Kommunister, nasjonalister og andre som av ulike årsaker skal være målskiver for de «liberale» kulturmarxistene skal ikke gå uten tak over hodet så lenge jeg kan stå i veien for det.

Videre vil jeg også oppfordre andre huseiere til å gjøre det samme. Lei ut til dem! Godta depositumsgarantier fra NAV, og gi disse menneskene tak over hodet. De er en del av ditt folk.

Med å gi disse menneskene en bolig, så motarbeider du aktivt de onde kreftene i samfunnet som søker å diskriminere både deg og dem.

Følg Ymte.no