Lokalpressen på Hitra og Frøya har sviktet

Saken om kamskjelldykkerne som har mistet livet i tragiske arbeidsulykker i øyregionen Hitra og Frøya i Sør-Trøndelag er rystende på mange måter. Saken har fått svært lite omtale i de lokale mediene Hitra-Frøya og Frøya.no. 

Mennesker fra Øst-Europa kommer ofte til Norge for å arbeide. De er såkalte arbeidsinnvandrere. Innen fiske- og sjømatindustri i Sør-Trøndelag utgjør disse gjestearbeiderne en veldig stor andel av de ansatte på gulvet.

Ofte er det lange dager med hardt fysisk arbeide. Lønna er heller ikke noe å skryte av, tatt i betraktning den innsatsen som disse menneskene gjør for lokalsamfunnene. Objektivt sett er det disse arbeiderne som sørger for at norske sjømat-milliardærer får inntektene sine.

Ute i øyregionen Hitra og Frøya har det skjedd tragiske arbeidsulykker hvor kamskjelldykkere har mistet livet under dykking.

Det er på det rene at rutiner for sikkerhet under dykkingen ikke har vært fulgt fra arbeidsgivers side. Men til tross for dette ble en lokal bedriftseier ute på Frøya nylig frikjent i Nordmøre tingrett for anklager om brudd på blant annet arbeidsmiljøloven. Dette som følge av at en familiefar og gjestearbeider mistet livet under dykking.

Jørgen hattemaker og kong Salomo

Sosial dumping er fortsatt et problem i Norge. Og det er medienes oppgave å sette lys på denne type ting. Ute i øyregionen skjer slik sosial dumping rett under nesen på lokale journalister og redaktører. Som til nå har vært påfallende stille om denne høyst tvilsomme praksisen.

Her skal jeg ikke rette noen moralske pekefingre. Men fenomenet med sosial dumping og dårlige arbeidsforhold for arbeidsinnvandrere er noe som må belyses bedre. At dette settes på dagsorden sammen med andre viktige saker som lokalmediene allerede er flinke til å ta opp.

Vi må innse at det gjøres forskjell på Jørgen hattemaker og kong Salomo i norske medier. Også dette er en høyst tvilsom praksis.

Jeg vil derfor minne norske redaktører om at livene til utenlandske gjestearbeidere er akkurat like verdifulle som livene til lokale helter og lokale størrelser.

Følg Ymte.no