Vi må sikre eksistensen av vårt folk og en fremtid for våre hvite barn

Slik lyder de fjorten ordene som ligger til grunn for etno-nasjonalismen i vakre Europa. Ordene vitner også om at Europa og hvite mennesker er inne i en mørk tid.

Disse fjorten ordene er en påminner i hverdagen for alle europeere. Om at vi må beskytte vårt eget folk og vår egen rase. At vi må være stolte av vårt eget folk, og av vår egen rase. Stolte av vår europeiske kultur og av vår hvite europeiske historie.

Hvite i europa må beskyttes bedre

Mange har rasistiske fordommer mot hvite. Spesielt mot hvite menn. Stereotypen er at hvite menn er onde og grådige. At hvite mennesker generelt er en ond og undertrykkende majoritet, mens alle andre er en snill undertrykket minoritet. Sannheten er at hvite mennesker er en minoritet på verdensbasis.

Nettopp fordi hvite mennesker er en minoritet på verdensbasis, er det veldig viktig å beskytte hvite folkegrupper og hvite enkeltmennesker mot overgrep. Slike overgrep kan skje i form av folkemord gjennom skadelige demografiske eksperimenter. Eksempelvis er såkalt multikultur et navn på et slikt skadelig demografisk eksperiment.

Slike eksperimenter må derfor motarbeides. Slik at hvite folkegrupper ikke risikerer å bli en minoritet også i hvite land.

Hvit kjernefamilie

Ingenting er vakrere enn en hvit arisk familie med sunne hvite barn. Familien er nemlig grunnmuren for alle samfunn og folkegrupper. Slik er det også for hvite. Men folkegruppene i Europa er aldrende. Noe som gjør det lettere å gjennomføre demografiske overgrep, og dermed utføre folkemord på hvite folkegrupper.

Løsningen på dette problemet er å subsidiere hvite familier med mange barn på en bedre måte. Slik at hvite mennesker i Europa kan få råd til å ha store familier.

Kanskje særlig burde hvite mennesker med høy IQ subsidieres for å få mange barn. Slik vil rasen på sikt bli enda bedre.

En sterk og levedyktig hvit arisk rase er viktig for Europa på mange måter. Blant annet for å videreutvikle de europeiske kulturene ytterligere, basert på det som våre forfedre allerede har lagt fundamentet for og bygget opp.

Vitenskap, litteratur, kunst, filosofi og teknologi er viktige elementer i kulturen til hvite europeiske folkegrupper. Derfor vil det være naturlig at vi satser godt på disse områdene også i fremtiden. Slik at våre hvite barn og barnebarn kan leve i et utviklet og bærekraftig hvitt Europa. Et trygt Europa.

Identitet

Å lære våre hvite barn stolthet og ydmykhet overfor sin rasemessige og kulturelle bakgrunn er viktig. Slik blir de godt rustet til å møte andre raser, folkegrupper og kulturer på en positiv og konstruktiv måte. En klar egen identitet er derfor meget viktig. Både nasjonal og regional identitet.

Vi må derfor lære barna våre å bli kjent med europeisk kultur. Fortelle dem sagnene og eventyrene som tilhører europeiske folkegrupper. Lære dem å bruke og sette pris på naturen. Lære dem sangene og rimene som våre forfedre lærte oss. Lære barna betydningen av rase og kultur. Slik at de igjen kan videreføre de samme verdiene og egenskapene til generasjonene som kommer senere.

Følg Ymte.no