Fotlenkesoning har vært gjennomført i over ti år i Norge, og stadig flere blir lenket til hjem og arbeidsplass under soning av kortere fengselsdommer.

Soningen foregår med at en elektronisk sensor blir festet til det ene benet på den innsatte og via telenettet kan kriminalomsorgen følge med på hvor den innsatte befinner seg.

Utvidelse av ordningen

Sylvi Listhaug ønsker at flere domfelte skal få mulighet til å gjennomføre straffen med å være hjemme. Det er mindre tilbakefall til kriminelle handlinger og billigere for samfunnet. Samtidig kan den domfelte bidra med skattepliktig arbeid under soningen.

Det utarbeides avtaler om hvor den domfelte til en hver tid skal oppholde seg. Domfelte må møte for kriminalomsorgen til bestemte tider og kan når som helst kontrolleres for brudd på soningsvilkårene.

Brudd på soningsvilkårene kan være bruk av rusmidler og kriminelle handlinger under soningen.

Vilkårene for fotlenkesoning

Bruk av fotlenkesoning er for straffer kortere enn fire måneder, eller at resterende straff i fengsel er under fire måneder.

Den innsatte skal ikke sitte uvirksom, det er krav om aktivitet når den straffedømte ikke befinner seg hjemme under soningen.

Listhaug ønsker nå å utvide straffegjennomføringen med fotlenke til inntil 6 måneders dommer og har et lovforslag ute til høring.

Det vil påvirke familielivet. Det tror jeg mange undervurderer.

Sier seniorrådgiver Kjersti Holden i organisasjonen For Fangers Pårørende.

Info: Kriminalomsorgen

Illustrasjonsbilde: EvgeniiAnd/shutterstock.com

Følg Ymte.no