Mulig hepatitt A-smitte i et parti dadler

Folkehelseinstituttet melder om mulig hepatitt A-smitte i et parti dadler som blir solgt i Norge. FOTO: Hans Hillewaert/Wikimedia Commons

Folkehelseinstituttet har i dag gått ut med en melding om at det er mulig hepatitt A-smitte i et parti dadler. Dadlene skal ifølge FHI være omsatt i Troms og Nordland. 

I meldingen opplyser FHI at det ikke er grunn til å kontakte lege dersom en ikke har symptomer på sykdommen.

FHI skriver følgende:

– Det er ikkje sett nokon auke i antall tilfelle med hepatitt A i Noreg og ingen som kan knyttast til dadlar som smittekjelde, seier seniorrådgjevar Heidi Lange i Folkehelseinstituttet.

Det aktuelle daddelpartiet er merka JUICY DATES, er importert frå Iran og blei levert til REMA 1000-butikkar i Troms og Nordland i midten av november 2017. Forbrukarar som har kjøpt produktet, bør kaste dadlane eller levere dei tilbake til butikken.

Personar som har ete slike dadlar, bør kontakte lege dersom dei får symptom på leverbetennelse: feber, kvalme, oppkast, mørk urin, lys avføring, magesmertar og gulfarga hud samt gult på det kvite i auga (også kalla ikterus). Tida frå smitte til sjukdom kan vere lang (15-50 dagar).

Blodprøve kan vise om ein er smitta, men det er ikkje anbefalt å ta blodprøve dersom ein ikkje har symptom. 

Hepatitt A

Smittevernveilederen til Folkehelseinstituttet skriver følgende om Hepatitt A:

Hepatitt A er en virusinfeksjon som kan forårsake leverbetennelse. Infeksjon fører ikke til bærertilstand, og gjennomgått infeksjon hindrer sykdom ved nysmitte.

Ifølge WHO er hepatitt A utbredt i store deler av verden. Men sykdommen er svært sjelden i Norge og i Skandinavia.

Forekomsten av hepatitt A-smitte i verden er markert med oransje. ILLUSTRASJON: World Health Organization.
Følg Ymte.no