Åpen kildekode kan beskrives som programkode som ingen egentlig kan hevde å ha opphavsrett på. For programmerere så blir det som å kunne lese og skrive å bruke åpen kildekode i eget arbeid. Tenk deg at du ikke kan bruke en bestemt formulering fordi noen har skrevet den før?

Opphavsretten kan en ha på det en setter sammen og tilfører av brukersnitt, funksjonalitet og hjelpetekst til den åpne kildekoden. Særlig innenfor musikkredigering så finnes det noen giganter satt sammen med funksjonalitet som tar motet fra de fleste.

KISS – Keep It Simple, Stupid

Audacity og musescore er to programmer som ikke koster et øre og med noenlunde gode høyttalere og/eller headset så kan du jamme med. Læringsskurven er heller ikke særlig bratt, om du har forsøkt deg på kostbare varianter av lyd-redigering og komponerings- programvare.

Musescore, som er et program for noteskriving, vil også spille det du skriver inn med emulert lyd til det instrumentet du velger. Den viktigste funksjonen her er eksportering av noter til lydformater.

En enkel bass som kan gjenkjennes som noe av det første en lærer seg, En bruker 2 og 4 band på gitarhalsen og har utgangspunktet for enkel rock’n roll. Rett og slett en 12 takters blues.

Så kan en legge til denne lille sekvensen med trommer. Enkelt forklart som; – et kakk på hihat, og annen hver gang på skarptrommen, mens stortrommen slår dobbelt hver tredje gang.

Så eksporterer en dette til f.eks wav lydformat, og henter de inn i audacity.

Her kan en flytte og repetere lyd- sekvenser og legge til effekter. Det kan være en fordel å sette samme tempo før en eksporterer, men ting kan endres på etterpå.

Audacity tar også opp lyd direkte. Du legger inn nye spor som du kan ta opp direkte med en mikrofon.

Svært anvendelig (og billig) alternativ denne kombinasjonen med musescore og audacity.  Det finnes en rekke partiturer du kan laste ned for musescore. Partiturer du kan endre på, og du kan bruke en rekke lyd formater i audacity.

Så happy jamming!

Følg Ymte.no