Musikk, myter og makt

Greven Varg Vikernes som drepte Øystein Aarset i 1993, lever i dag i Frankrike hvor han fokuserer på selvberging og en ideologi for en felles europeisk motkultur mot multikulturalisme. Han har blitt forsøkt sanksjonert og blitt arrestert mistenkt for å ha planlagt terrorisme i junli 2013. En mistanke som viste seg ubegrunnet, og ikke en oppfyllelse av massemedias ønske om å finne en konspirasjon om hvite nasjonalisters
bevæpning og evne til å angripe i Europa.

Våpnene som ble funnet var jaktvåpen tilhørende hans kone, som lenge før
hun møtte Vikernes under Vikernes soning av drapsdommen, ble kjent med han under et kunstprosjekt, og har drevet med skyting og jakt lenge før hun giftet seg med Vikerns. Øvelser som ikke inkluderer meningsmotstandere som målskiver.

Da de ikke kunne knyttes til noe planer som kunne mane frem de lange sensasjonsoppslag, så ble ikke de overgrep ekteparet ble utsatt for med dramatisk arrestasjon hvor skudd ble avfyrt av politiet, ødeleggelse av eiendom, og påsetting av handjern foran barn og bestemor, blitt
kommunisert av massemediene. Bildet av greven som bor på et slott i Frankrike hvor han planlegger maktovertakelse av Europa er ønsket, og det faktum at han og kona leier en eiendom hvor de forøker å leve så
hensynsfullt som mulig etter et ideologisk utgangspunkt, vekk fra konsumsamfunnet, er ikke det bildet massemedia ønsker av virkeligheten.

Greven er den som i dag sitter med svarteper og ansvaret for kirkebranner i Norge. Han tilhørte et miljø som ble manet frem fra
norske massemedia som satanistisk. Til tross for gjentatte uttalelser fra politiet som etterforsket miljøet om at de ikke hadde møtt en eneste satanist i blant de avhørte, så sitter dette i befolkningen: Death Metall-miljøet rundt Vikernes og Aarseth bedrev satanisme!

Drapet på Aarset var en konflikt mellom Vikernes og Aarseth som endte
tragisk, og Vikernes har ikke beklaget drapet men redegjort for hendelsesforløpet slik: Aarseth hadde utrykt overfor andre at han
ville torturere og drepe Vikernes under påskudd av å undertegne en kontrakt. Det var detaljerte planer som Vikernes hadde fått kjennskap til i følge Vikernes selv.

Aarseth hadde vært misfornøyd med at Vikernes hadde fått oppmerksomhet rundt bandet sitt med å ta på seg ansvaret for kirkebranner og drap på en homofil. Han hadde antydet at han hadde noe med forholdene å gjøre overfor en journalist for å få blest om musikken.

Vikernes ble før drapet på Aarseth varetektsfengslet i 3 uker mistenkt for disse forholdene og selvsagt tok salget av platen hans av som følge av oppmerksomheten.

Drapet på Magne Andreassen i 1992 ble begått av en annen i miljøet, og om
kirkebrannene sier Vikernes i dag at han ikke hadde noen deltakelse i, men han kjente opplagt til forholdene. Noe alle i dette lille lukkede «dead metall» miljøet nok gjorde.

Vikernes har i dag tydelige meninger og tanker om Europeiske hvite menneskers overlegenhet og liker ikke utviklingen i Europa. Tanker rundt en utvikling som flere en han deler bias på, men han er ikke den
terrortrussel slik multikulturell massemedia ønsker. Han ser på Breivik som en barnemorder og tullpeis, så å fortsette demoniseringen av en karismatisk person fordi en frykter eller ønsker å selge nyheter, er å male fanden på veggen.

Er det ikke noe med det om å rope på fanden så kommer han en bør tenke litt igjennom? Massemedia har gjort det mange ganger før, og kommer nok til å gjøre det igjen og igjen, ser det ut som. Så kanskje det er ønsket, og kanskje noen tar på seg oppgaven med å spille fanden for massemedia ennå en gang. For å bekrefte et fiendebilde og få oppmerksomheten vekk fra reele trusler.Følg Ymte.no