Når kommer verdens ende?

Fordi vi (eller de fleste) er opptatt av forutsigbarhet, så har dette ligget på mennesket i både angst og forventninger om et ønsket svar. Forsøk på å finne svaret er i tegn og varsler, tro og spådommer.

Gjennom tiden har flere følt så sterkt på dette og har kalt det ragnarok, dommedag, slutten på all tid og så videre. Så for å ta det siste først så er det konsensus (vitenskapelig enighet) om at tid har med bevegelse å gjøre. Som hastighet til jorden rundt solen (et år), og jorden rotasjon rundt egen akse (en dag).

Like før starten på alt, «the big bang» eller kjempesmellen, ligger tidens begynnelse.

The Big Bang

Kjempesmellen ble det som startet det hele med bevegelsen av masse, gasser, lys og sikkert noe vi ikke har oppdaget ennå. Tid er målt i det som er i bevegelse. Planeter, lys og befolkningsvekst.

Vi (vitenskapen) mener at kjempesmellen var en eksplosjon som startet med noe som fortsatt er ute til debatt og vi bør være ydmyk for det som åpenbarer seg for oss.

De skapningene (oss) som ble jaget ut av Edens hage fordi vi spiste av kunnskapens tre, og i frykt for at vi skulle spise av det andre treet, og leve evig, er i ferd med å overbefolke jorden.

Eksponensiell vekst

Et grovt anslag av befolkningsveksten gjennom tiden viser en påfallende forutsigbarhet på, om ikke slutten av tiden, så kanskje når ragnarok eller dommedag kan forventes. Veksten ser ut til å være upåvirket av pandemier (sykdommer over hele jorden), hungersnød og massedrap i krig og elendighet.

Vi ser at vi ble 1 milliard mennesker på jorden på 400 år, og brukte 200 år på å bli 2  milliarder og 100 år på å bli 4 milliarder mennesker på jorden rundt 1970. Nå har vi vokst til snart 8 milliarder mennesker og det tok bare rundt 50 år!

Fortsetter denne veksten så blir vi fordoblet på 25 år og deretter på 12,5 år og neppe særlig lenger.

Endetiden

Så det er rimelig å anta at dommedag, alles kamp mot alle, eller hva det nå blir, vil komme en eller gang i løpet av de neste 37 årene før vi blir 32 milliarder mennesker som skal ha vann, mat, varme og luft til å puste i på denne kloden i alle fall.

http://forskning.no/aldring-samfunnsmedisin-samfunnsgeografi/2011/10/hvordan-beregner-vi-befolkningsvekst

Følg Ymte.no