Narkotikapolitikk og samfunnsforvikling

Et samfunn som gjennomgår utfordringer av noe slag vil respondere i kunst og litteratur på de problemene det står overfor. Vår tids hovedfokus som vi anser som mest utfordrende, sett i relasjon til bokproduksjoner og kunsten er; – islamisme, innvandring og rusmidler.

For og imot islam kommer det ene verket etter det andre i sakprosa, og det synges mens det lages bilder om innvandrere til berikelse og forargelse. Sommerfugler og regnbuer males. Helt sikkert i påvirket tilstand blir mye av dette artisteriet utført.

Les også: Samfunnet har skylden

Kristiania-bohemen

Ved det nest siste århundreskiftet oppsto en subkultur som beundres i dag for sine verk. Skildringer av tidens problemer handlet om prostitusjon, fattigdom og sykdom. Utfordringer mennesket møtte i et stadig mer industrialisert samfunn.

Men også en nasjonal identitet manifesterte seg i fortellingene om August, Edevard og Pauline, og om han Isak Sellanrå. Nasjonalromantiske verk fantes allerede i et stort utvalg i den nye nationen Norge.

Rusmidler var uten tvil til stede og særlig hos de mest lidende kunstnere. De bedrev nok en form for selvmedisinering, og da med alkohol. Vi finner ingen tegn på at andre middler ble brukt, selv om vi jo kan spekulere i hva og hvilken sinnstilstand enkelte verk var produsert med.

Marshallplanen

Etter andre verdenskrig, med et Europa i ruiner kommer «Onkel Sam» oss til unnsetting.  En del av denne «hjelpa» leder til flere av FNs narkotikakonvensjoner utover 60 tallet. Vi fikk altså en rekke lover i Europa på et problem vi egentlig ikke hadde. Ingenting tyder på at narkotikabruk var noe utbredt i Norge. Men det ble det. En gigantindustri både i å stoppe det, behandle det, straffe det, og å selge det har oppstått. Ut av intet!

Som jeg har skrevet i en annen artikkel, så er oppskriften på å skape interesse hos ungdom noe å advare mot det og å forby det.

Narkotikalovgivningen

Narkotikalovgivningen vi fikk tredd ned over hodet på oss i Europa kom som en del av Marshallhjelpa og den påvirkningen som var i USA fra dobbeltmoralistene.

Kanskje var det et behov for å ha kontroll på Mexikanerne? Kanskje var det for å selge amerikansk bomull? En trengte en grunn for å forby hamp, noe ingen i Norge brukte til annet en tauverk. Det blir bare spekulasjoner på hvorfor hampen var så farlig. I dag ser vi en endring i USA hvor Cannabis blir lovlig i stadig flere stater.

Spørsmålet er ikke hvordan vi i Norge eller Europa skal regulere narkotiske stoffer. Spørsmålet er om vi i trenger et lovverk på det i det hele tatt.

Følg Ymte.no