Bundesarchiv, Bild 146-1987-004-09A / Heinrich Hoffmann / CC-BY-SA 3.0, Bundesarchiv Bild 146-1987-004-09A, Amin al Husseini und Adolf HitlerCC BY-SA 3.0 DE

Jødehatet hos nasjonalsosialistene baseres på et større og komplekst bilde. Årsaken til masseinnvandring, gjeld og bankvesen, multikultur og internasjonalisme er en del av jødenes planer og årsaken til de europeiske politikeres dårlige valg, sier nasjonalsosialistene.

Kontrollen med massemedia og indoktrinering av befolkningen står jøder bak. Det er jøder over, under, ved siden av og over alt, hevder nasjonalsosialistene. Vi ser det bare ikke fordi vi ikke forstår. Omtrent slik kan en forklare noe for et barn: -Du forstår det bare ikke ennå, men vent bare til du blir mer voksen. Da vil du forstå det.

Nasjonalsosialismen har mange positive perspektiver, som ansvaret for naturen, folket og et kollektivt ansvar og bevissthet. Men argumentene for ideologien presenteres på en svært manipulativ måte, som noe underforstått kjent og sant. Noe alle vet, med mindre man er dumme.

Stormuftien av Jerusalem

Wikipedia skriver at etter første verdenskrig ble Palestina et britisk ansvar som Folkeforbundet (opprettet i Versailles traktaten) ønsket som jødenes nasjonale hjem.

Jødene har siden 600-tallet vært i minoritet i området,  og i mellomkrigstiden doblet antallet jøder seg og oppkjøp av jordeiendommer og en nasjonal identitet vokste. Nasjonalfølelsen var ikke bare vekt hos jødene, men også hos arabere i området.

Det religiøse og kulturelle sto i konflikt og en aktiv motstand mot en jødisk stat i området finner vi hos Haj Amin al-Husseini, en religiøs leder og president for den høyere arabiske komité.

Al-Husseini var aktiv med støtte til Hitler og Mussolini, men påstås å utelukkende ha et antijødisk motiv, ikke støtte til nasjonalsosialismen eller fascismen. Den islamske bevegelsen har ikke særlig mye annet felles enn det irrasjonelle jødehatet en finner hos nasjonalsosialistene.

Hatet er forståelig hos araberne, men uforståelig hos europeiske nasjonalsosialister. Ikke mye jødekrøller og hatter, kjortler og kalotter å se. Bare skjegg og kjortler, hijaber og burkaer. Syting og særretter.

Femtekolonnist

En som arbeider skjult for et annet land, kultur eller ideologi med formål å undergrave kalles femtekolonnist. Begrepet skal komme fra den spanske borgerkrigen hvor en general holdt en radiotale, etter å ha sendt fire kolonner mot Madrid, med opplysning om at det allerede befant seg en femte kolonne inne i byen.

Om nasjonalsosialistene i Nordfront ikke hadde vært så fokusert på det fullstendige irrasjonelle jødehatet, så kunne ideologien vært interessant. Men nettopp denne ensidige, lett å avsløre (juks og fanteri) agitasjonen vekker en mistanke om femtekolonnister.

Kanskje like konspiratorisk å påstå det. For det er nok et større og mer komplekst bilde. [ironivarsel]

Stormufien døde i 1974 i Beirut, Libanon.

Følg Ymte.no