ThomasTomson, Adolf Hitler Ich bin Sozialist Monument for the German Labour Front, Deutsche Arbeitsfront (DAF), 1935, CC BY-SA 3.0

Antisosiale individer knekker fort koden på hvordan skaffe seg mulighet og anledning til å bedrive jævelskap. En mye brukt metode er å være imot det de egentlig er for. Akkurat slik pedofile sier de skal bekjempe barneporno for å kunne få se på den, bygger nasjonalsosialistene en organisasjon som de sier skal skape en rettferdig verden og bekjempe raseblanding.

Mennesker som i det sosialdemokratiske Europa nå havner mellom barken og veden i de mange fasetter av sosialismen blir lurt. Noen må snart fortelle dem at det å være nasjonalist, og vil kjempe for sin identitet, ikke er ensbetydende med å gå inn i en totalitær sosialistisk organisasjon.

Les mer om: Nye Høyre

Sosialisme

Dette er en ideologi som mener at å utligne forskjellene mellom folk fordrer en underkastelse. Noen vet bedre en deg, og de skal bestemme. Folk flest er bare arbeidere som noen med bedre evner må lede.

Vi er sosialister fordi sosialismen, som er den skjebnesvangre avhengigheten av alle landsmenn til hverandre, den eneste måten å bevare våre rasemessige arv og se å gjenerobre vår politiske frihet og fornyelse av den tyske stat.

Dr. Joseph Goebbels , i: Angrepet av 16. juli 1928

Fascism

Fascisme bør mer passende kalles korporativisme fordi det er en fusjon av statlig og bedriftsmakt.

Det er uklart om Benito Mussolini har uttalt dette. Men enten en snakker nasjonalsosialisme, sosialisme eller fascisme så deler de dette synet på privat eiendom og næring.

Mussolini var sosialist og utviklet sitt politiske ståsted på en motstand mot kapitalisme og liberalisme.

Klassekamp og proletariatet skulle gi fascismen makt til å lede folket. Samtidig var det storhetsidealer som hos Lenin, Hitler, Stalin og sosialistiske ledere i vår tid til stede.

Arbeiderklassen skal få makt med å gi makten til den nye overklassen.

Høyreekstreme

Skjermdump fra “ikke- redaksjonelt” innhold

At vi ikke snakker høyrepolitikk, eller høyreekstremisme kan illustreres med denne skjermdumpen fra en debatt- tråd.

Her er det angrepet på jødiske moskeer etter Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, og plassering av den, som er foranledningen.

Organisasjon som hevder de bedriver frihetskamp har felles interesser med muslimske ekstremister.

Dobbel-moralisme

Dette er som knark- selgere som har mistet knarket sitt etter en politirazzia og kommer i gjeld. Ofte går de over til å arbeide mot narkotika og skal hjelpe andre. Mens de egentlig bygger opp et større nettverk.

Innenfor kriminalomsorgen finner de islamister, fengslet for seksuelle overgrep som fort kan bli deres allierte. For de oppdager snart at de har et felles hat-objekt.

Så når vi ser de protestere mot islam i Europa så bør vi være skeptiske, for det eneste de er opptatt av er å bekjempe jødene, de som er skyld i alt som ikke fungerer i deres liv.

De som islamistene evner ikke å se det menneskefiendtlige og antifriheten i det de forfekter.

Les mer: Gud ler godt

 

Følg Ymte.no