Nobelkomiteen – det kommer ikke på tale!

Carl I. Hagen
Lars Røed Hansen, Carl I. Hagen 2009 2, CC BY-SA 2.5

Igjen ønsker Carl I. Hagen en annen oppgave enn som politiker – nå i nobelkomiteen. Sist han ønsket å sitte et annet sted en på stortingsbenken så var det helt øverst som president han ville være.

Sedvane den gangen skulle gitt han vervet som stortingspresident, øverste leder av demokratiet Norge. Men han måtte ta til takke med rollen som visepresident i stedet.

Det Norske Arbeiderparti (DNA)

Partiet som er litt større enn Fremskrittspartiet, som Hagen styrte i 24 år, er Arbeiderpartiet. Martin Kolberg som nå er leder for stortingets kontroll og konstitusjonskomite var den første til å reagere. Tidligere partisekretær for Ap’ene vil ikke ha Hagen i nobelkomiteen.

Les mer om: Ap- politikk

Magnus Fröderberg/norden.org, Excerpt, CC BY 2.5 DK

Nestleder av Ap’ene som skal ha blitt kraftig kritisert av Kolberg for det dårlige stortingsvalget i år kan ha mye å bevise. Mobbeflokken som nå er sendt ut for å hindre Hagen i å komme i nobelkomiteen skal ledes av denne nye Ap’en ser det ut som.

I følge Alfred Nobel testamente så skal det norske storting velge hvem som skal tildeles fredsprisen. Og den ble da også tildelt fra stortinget de første årene.

Som påpekt på Dagsnytt atten i går så var Ågot Valle fra SV stortingsrepresentant, og Jagland fra Ap var stortingspresident da de gikk inn i komiteen som tildeler fredsprisen.

Til og med en FrP’er, Inger- Marie Ytterhorn som møtte i stortinget som vararepresentant, har fått sitte i nobelkomiteen uten protester fra Ap’ene.

Men nå er det Hagen som kan komme dit, og det skal de ikke ha noe av Ap’ene. De liker han ikke!

Følg Ymte.no