Oppgjøret mot de totalitære ideologier har aldri kommet skikkelig i gang. Kanskje ikke så rart fordi det å organisere seg i en bevegelse som får innflydelse i seg selv vekker aversjon hos frihets-søkende mennesker.

Høyre eller venstresosialister

I dag er tendensen at folk velger å bli en del av venstreradikale organisasjoner. Enten de kaller seg kommunister eller nasjonalsosialister så er det samme tankemønstret som ligger bak.

At en i bunn finner et inngrodd hat til jøder, enten fordi de undertrykker arabere, ønsker å styre verdensøkonomien, eller søker en verdensorden med global makt som mål, er mildt sagt påfallende.

I de gamle tider

Samfunn før i tiden var nok brutale på mange måter. Naturbaserte samfunn blir nødvendigvis det. (Naturen er brutal, og det er i den vi arbeider for å overleve). Mennesker som ikke kunne bidra til flokkens eksistens, og ikke hadde familie som kunne forsørge dem, ble sannsynligvis de første som ble uten mat og ly.

I vanskelige tider kunne mennesker som ikke bidro til det flokken trengte måtte finne seg i å bli utstøtt og overlatt til seg selv uten flokkens beskyttelse.

Her i Norge var vi tidlig ute med domstoler. På ting kunne urett avgjøres og straff utmåles. Det var ingen som ustraffet kunne forvente å slippe unna overgrep. Dette var lenge før politi og sosialarbeidere kom på banen.

Den industrielle revolusjonen

Folket gjorde opprør mot rikdommen og slaveriet de opplevde fra en overklasse som ikke tok vare på dem og sosialismen oppstå parallelt med befolkningseksplosjonen vi opplever de siste århundrene. Vi får en fire- dobling av menneskene på jorden på under 300 år.

Årsaken er etter min mening en fjerning fra det naturlige husholdet til en industriell produksjon av matvarer og andre varer. Som klær på kroppen og varer til forlystelser.

Fabrikkene forsterket ytterligere folks behov for makt og kontroll over livene sine. – Eller produksjonsmidlene som de nå kaltes. Vi får en bevegelse som kalles sosialisme. Enten den nå er til høyre eller venstre, så er det sosialisme de politiske bevegelsene som dominerer mellomkrigstiden og for noen helt frem til vår tid.

Kommunisme, fascisme og nazisme utspringer av et behov for kontroll og rettferdighet for folk flest. Forklaringsmodeller og samfunnsstrukturer som etter mine observasjoner ikke fungerer fordi de baserer seg på bortforklaringer og konstruerte samfunnsoppgaver, problemer og løsninger.

Effekten av industriproduksjon ble at behovet for arbeidere minket i takt med effektiviseringen av produksjonen. Men nå hadde folk rottet seg sammen i byer og de ynglet barn. For samtidig som sosialistene produserte legevitenskap og helsefremmede tiltak, så økte overlevelsesevnen.

Les mer: Når kommer dommedag

Den tredje verdens sosialisme

Budskapet om sosialismen har nådd frem over hele verden, og det finnes ikke et land i det vi kaller for utviklingsland som ikke kaller seg for sosialistisk.

De land hvor den Arabiske våren, med sosialismens inntog har ført til kriger, kommer de strømmende fra. Ser ut som mange av sosialistene også er sterke beundrere av Hitlers sosialisme og den endelige løsning på jødeproblemet. Dessverre er de også sterkt religiøst forpliktet til til å yngle så befolkningsveksten fortsetter i sosialismens tidsalder.

Det de muslimske sosialistene søker her i vesten, og kanskje særlig i Norge er den perfekte Islamske stat. For den er sosialistisk, enten en bruker national foran eller bak. Kanskje er det derfor Norge blir spart for islamsk terror?

 

Følg Ymte.no