Noen ord om sosialdemokratiet

Hva tenker de som ønsker å inkludere alle i Norge? Landet som mange mener flyter av melk og honning, og som så mange vil ha en bit av. Så ufortjent som det er så mener priviligerte mennesker, som med sin dårlige samvittighet som en dynejakke av medmenneskelighet, vil varme alle og bidra til en bedre verden.

Det vil si: en verden de ikke klarer forestille seg fordi de aldri har levd i den.

Alle skal få del i velstandsnorge mener sosialdemokratiske medmennesker. Norge som forfedrene har kjempet for, gjort rikmed det som er i og under havet. Landet som strekker seg fra øst for Oslofjorden, til iskanten og Russlands ubåtbaser ved Novaja Semlja. Hvor formødre, med ektemenn på fiske, oppleve å bli enke flere ganger i løpet av livet.

Landet med melk og honning

Norge var ikke likt andre deler av Europa, hvor landbruket med husmenn og arbeidsplikt på storgården var utbredt før industrialiseringen. Nordmenn er et sjøfarende folk og det er havet som var vårt naturlige liv, og har skapt velstanden medmenneskene nå mener vi skal dele ut.

Ønsket om bedre livsvilkår drev også nordmenn fra sine småbruk, husmannsplasser og naust til byenes fabrikker og industri hvor sosialisme med sosial nød og elendighet ble resultatet. Folk ville bestemme selv og ikke være husdyr for storkapitalen.

De som eide gårdene og fiskemottak og foredlet råvarene ble erstattes av et folkestyret.

Sosialdemokratiet

Da dyrene tok makten over «Manor Farm»  i George Orwells «The Animal Farm» så begynte de å drive gården selv, slik ekte kommunister skal med kamerat Napoleon som leder. Slik skulle mange av  landene i Europa drives med folkeavstemninger om hver en mutter som skulle skrues i maskineriet. Egetinitiativ og eiendom, som verktøy, husly eller arbeid, var det fellesskapet som skulle bestemmer over.

På «Manor Farm» så var det grisene som ble forvaltere av fellesskapet. Kjenner en litt til griser så vet en at grisemoren ikke sjelden spiser sine barn. Dette er noe dagens sosialdemokrater også bedriver. Det kalles ikke drap, og heller ikke indoktrinering men skolering. I vanskelige tilfeller er det behandling kannibalismen kalles. Det viktige er at det blir plass i bingen, slik at grisemoren kan få ete seg fet i fred og ro, og uten forstyrrelser.

De velykkede barna som blir medmennesker kan ikke bedrive annet arbeid en i akademia og politikken, så sosialdemokratene trenger arbeidere. De trenger noen som skal skifte bleier på dem når de blir gamle (ikke mye håp i de selvproduserte). Sosialdemokratene lider av et ubotelig behov for beundrere. Folk som vil vise sin evige takknemlige for at de får arbeide på gården de nå styrer.

At arbeiderne på gården ikke spiser gris er jo selvsagt en fordel.

Drittarbeidet

Sosialistisk venstreparti har flere ganger uttrykk sin forargelse over at østeuropeiske arbeidere er til hinder for et vellykket integreringsarbeid av flyktninger. De er uskolerte.  Mange flyktninger er godt skolerte fra sine hjemland og vil være en resurs for gården (Norge). En kan jo ikke risikere at de utvikler sine hjemland til velfungerende gårder for hvem skal da komme hit og beundre dem?

Men en skal være forsiktig med å sekularisere muslimer, for blir de et grisespisende folk, så lever de farlig sosialdemokratene. Alt i følge George Orwell.

Følg Ymte.no