Norges beste fylke for hvite

Hvilket norsk fylke har minst multikultur og antirasisme? Ymte gir deg svaret her. 

Et fenomen som følger av masseinnvandringen til hvite land er hvit flukt. Noe som betyr at hvite mennesker flytter vekk fra steder hvor det er mye såkalt multikultur.

Ymte har i den anledning gjort statistiske undersøkelser, og funnet ut hvor det er minst multikultur i Norge – og følgelig best for hvite å bosette seg dersom de ikke ønsker multikultur.

Datagrunnlag

Grunnlaget for beregningene som Ymte har gjort her kommer fra Folkehelseinstituttets statistikkdatabanker. Her har Ymte funnet ut hvilke norske fylker som har mest innvandrere, og barn av innvandrere, fra steder i verden som betegnes som fremmedkulturelle. Tallene er for 2017.

Deretter har vi trukket fra denne prosentandelen fra hundre, og dermed fått prosentandelen mennesker som ikke er fremmedkulturelle. Altså norske mennesker, og mennesker fra andre europeiske land og nærliggende kulturer. På den måten har Ymte fått et estimat på hvor det er best for hvite mennesker å bo, dersom de ønsker minst mulig multikultur.

Høy score betyr høyest andel av hvite og vestlige mennesker. Lav score betyr lav andel av hvite.

DATAGRUNNLAG: Folkehelseinstituttets statistikkdatabanker. GRAFIKK: Ymte.no

Som vi kan se fra grafen som Ymte har laget, så er Nord-Trøndelag det fylket med minst multikultur i Norge. Tett fulgt av Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Hedmark, Nordland, Oppland og Troms.

Oslo kommer dårligst ut, fulgt av Akershus.

Ifølge estimatet har Oslo og Akershus høyest andel såkalt multikultur, og lavest andel hvite.

Hvit flukt

Så hvis du planlegger hvit flukt fra multikulturelle områder har du et godt utgangspunkt med å følge Ymtes estimat for hvor i Norge det er minst multikultur.

En annen fin ting med de fylkene med lite multikultur er at boligprisene der er langt mer fornuftige enn i områder med mye multikultur. Ironisk nok.

Eksempelvis får du nå ifølge Finn.no en splitter ny leilighet på 81 kvadratmeter til 705 000 kroner, med sentral beliggenhet på Spillum i Nord-Trøndelag. Du kan også få en helmannsbolig på til sammen 374 kvadratmeter med fire 3-roms leiligheter i Grong til 800 000 kroner.

Så eier du et trangt og dyrt lite kott i Oslo kan du få flere store boliger for prisen hvis du selger den boligen. Hvit flukt kan derfor være lukrativt økonomisk også.

Følg Ymte.no