Norske kvinner bruker dobbelt så mye antidepressiva som menn

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttets statistikker bruker norske kvinner dobbelt så mye antidepressive medikamenter sammenlignet med norske menn. I løpet av de siste årene har det også vært en svak oppgang i bruk av slike medikamenter for begge kjønn. 

Primært er det aldersgruppen 45 til 74 år som bruker mest antidepressiva. Dette gjelder for begge kjønn. De i aldersgruppen 0 til 44 år bruker jevnt over halvparten så mye antidepressiva som den endre aldersgruppen.

Ymte har laget en tabell som viser bruk av antidepressiva fordelt på kjønn i Norge. Tabellen er basert på måltall per tusen innbyggere nasjonalt.

Mest bruk i Østfold

Fylket med mest bruk av antidepressiva i Norge er Østfold. Her bruker omtrent én av ti kvinner antidepressive medikamenter. For menn i Østfold er tallene omtrent halvparten som for kvinner.

Østfold er altså på antidepressiva-toppen i Norge. Tett fulgt av Oppland og Nord-Trøndelag, hvor henholdsvis ni av hundre kvinner bruker antidepressiva.

Følg Ymte.no