Ny forskrift om skjerpet våpen-kontroll

Ikke lovlig i Norge for privatpersoner etter ny forskrift. Foto: Timothy Hale, Public Domain

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut til høring en ny våpenforskrift som har til hensikt å likestille norsk våpenlovgivning med et nytt EU-direktiv.

Den nye forskriften foreslått av Justis- og beredskapsdepartementet innfører strengere krav til registrering, import og kontroll av deaktiverte våpen.

Våpen som er deaktivert etter tidligere forskrifter vil ikke berøres av endringene, med mindre våpenet selges igjen eller føres ut av landet.

Deler til våpen vil nå også bli gjenstand for strengere regulering, som krav til både merking, registrering og løyveplikt for våpendeler.

Den nye forskriften inneholder også et nytt forbud mot våpenmagasin med større patronkapasitet enn 10 for rifler/hagler og 20 for pistol. Våpensamlere og jegere vil være unntatt de nye reglene kun etter søknad.

Departementet ønsker også å gi Politiet økte muligheter for å kreve inn gebyr for etterkontroll av deaktiverte skytevåpen og behandling av søknader for bruk av våpenmagasin med stor patronkapasitet.

Følg Ymte.no